50 BİNLİK PLANLARIN ÖNEMİ…

Şehrimizin geleceği için yapılan çalışmaların çerçevesini çizen , bir yönüyle kent anayasamız olan 50 binlik planların önemi her geçen gün daha net bir şekilde anlaşılmaya başlanıyor. Yalova’nın 50 binlik planları şu an görüşülüp incelenmek üzere Çevre Bakanlığına teslim edilmiştir. Planları yapan firma tarafından bakanlığa teslim edilmiş planlar bakanlığın incelemesi sonrası askıya çıkacaktır . Askı sürecinden sonra planlar onaylanıp yasallaşacaktır.

50 binlik planlar İl Genel Meclisi adına, Yalova İl Özel İdaresi tarafından ücreti mukabili İstanbul’da faaliyet yürüten bir firmaya ihale edilmişti. 50 binlik planlar Yalova İl Özel İdaremiz tarafından yaptırılıyor fakat görüştüğümüz İl Genel Meclisi üyeleri yapılan planların son şeklinden memnun değil.

Planların hazırlanması aşamasına müdahil olamayan Yalova , askı aşamasında dikkatini bu yöne çevirebilecek mi ? mühim olan budur . İş işten tamamen geçmeden planlara dikkat etmek gerekmektedir. Planların hazırlanma aşamasında Yalova halkı ve STK lar bu sürece müdahil olamadılar . Askı aşaması bu sebeple son fırsattır , planın incelenip , itiraz edilecek noktalarına gerekli itirazların, zamanında ve yerinde yapılması gerekmektedir. Bu konuda Yalova’nın genel menfaatleri halka iyi anlatılmalı ve gerekli halk desteği sağlanarak gerekli itirazlar yapılmalıdır. Münferit ve cılız itirazlar sadece göstermelik olacaktır ve bu itirazlar netice vermeyecektir.

Yaşayan her şey gelişmeye muhtaçtır, gelişme olmazsa, yerinizde sayarsınız hatta başka şehirler gelişirken sizin yerinizde kalmanızdan dolayı geri düşersiniz. Kentin gelişmesinden kasıt nüfus ve yapı artışı değildir. Yalova’nın sınırları bellidir, bu kentin nüfusunu gereksiz yere çoğaltmak kent yaşamına negatif katkı sunacaktır. Gelişmeden kasıt yaşam kalitesinin artmasıdır. Bunu sağlamak için kentimizin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. HAVAMIZIN , SUYUMUZUN, TOPRAĞIMIZIN kalitesini arttırmak için neler yapıyoruz ve neler yapmayı planlıyoruz önemli olan budur.

Bizlere dayatılan planları kabul etmek zorunda değiliz. Yalova’nın , Eğitim, Sağlık, Turizm, Kültür ve Sanat konularına ağırlık vererek ve mevcut değerlerini koruyarak yoluna devam etmesinde büyük faydalar vardır. Bacasız sanayi kollarına yönelmek en akılcı yöntem olacaktır. Yapılan 50 binlik planlarda bu düşüncelere yönelik hazırlıklar var mıdır ?

HAVA, SU , TOPRAK ! 50 binlik planlar bu üç önemli kriteri nasıl etkileyecektir ? bu konuya bilimsel açıdan bakabilmek önemlidir. Bu konuda konunun uzmanı bilim insanlarına büyük önem düşmektedir. Kentimizde bu konulara hakim olan bütün bireyler, kamuoyunun aydınlatılması yönünde vebal altındadır. Bilim insanları kentin menfaatleri yönünde net ve açık bir şekilde herhangi bir baskı altında kalmadan halkı aydınlatmalıdır.

Yalova için düşünülen yeni Organize Sanayi Bölgeleri faaliyete geçerse Yalova’nın havası , suyu , toprağı nasıl etkilenecektir. Şu an, Dünya Sağlık Örgütü ( DSÖ) hava kirliliği yönünden Yalova’yı havası en kirli 18 İl arasında ilan etti. Bir de bu planlanan OSB ler faaliyete geçerse, Yalova nasıl bir atmosfere sahip olacak ? bu konuda bilim insanları gecikmeden halkı bilgilendirmelidir.

Yalova su yönünden de büyük sıkıntılara gebedir. İçme suyu rezervleri ve su yönetim planları hakkında da acil tedbirler alınmalıdır. Planlanan OSB ler hangi su kaynaklarını kullanacaktır ? mevcut rezervlerden hariç, yeraltı sularından veya yağmur sularından ihtiyacın karşılanması ne derece gerçekçidir ? bu konuda da bilimsel açıklamalara ihtiyaç vardır.

Tarımsal toprakların imara açılması yönünde 50 binlik planlar ne ifade etmektedir ? İmarı planlanan bölgeler tarım arazilerini içermekte midir ? Tarımsal açıdan önem arz eden topraklarımız nasıl korunacaktır ? Bunları bilmek Yalova halkının geleceği açısından önemlidir. Bir seferlik rant için bu toprakların imara açılması, hem satanlar hem de ülkemiz açısından telafisi imkansız neticeler sunacaktır.

Haydi Yalova , Siyasi ve Ticari kaygılara düşmeden, konulara vakıf insanların konuşması gereken zaman bu zamandır…

YORUM EKLE