Allah'ım İlimle Yücelt Bizi!

Sevgili okurlarım, Kuranı Kerim henüz nail olmamıştı. Mekke'nin bitmez tükenmez kötülükleri, sevgili rahmet peygamberimiz (sav)i oldukça yoruyordu. Müşriklerin tevhitle bağdaşmayan inanç ve adetleri onu bir hayli üzüyordu. Böylesi bir ortamda sevgili peygamberimize Hira'da ibadet ve tefekkür sevdirilmişti. Bir gün yine Hira'dayken ona vahiy meleği geldi ve (ikra) yani Oku dedi. Allah Resulü "Ne okuyayım?" diye sordu. Bunun üzerine Cebrail (as) peygamberimize Alah suresinin  şu ilk beş ayetini bildirdi. Yaradanın adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku! Senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten O'dur. Yani Allah'tır. Sevgili kardeşlerim insanlığın ufkunu aydınlatan İslam Medeniyeti, işte bu "Oku" emriyle başlamıştır. Kerim kitabımızın bu ilk ayetinde Yüce Rabbimiz insanlığa iki büyük nimetini haber vermiştir. Biri, rabbimizin bizlere kalemle yazmayı öğretmesidir. Diğeri de bilmediklerimizi öğretmesi, bizleri cehaletin karanlık ve bataklığından kurtarmasıdır. Bizim medeniyetimizde ilim, öncelikle kendimizi ve Rabbimizi bilmektir. İlim, eşyanın hakikatini, varlığın gaye ve hikmetini anlamaya çalışmaktır. İlim, sorumluluk ve görevlerimizin farkında olmaktır. Kuranı kerim, bizlere "Oku" emriyle hitap ederken herhangi bir ayrım gözetmemiştir. Kitabın ayetlerini ve kainatın ayetlerini birlikte okumamızı emretmiştir. Allah'ın kitabını okumamızı istediği gibi fizik, kimya, matematik, biyoloji gibi kainattaki ilahi kanunları da okumamızı istemiştir. Hasılı İslam dinimiz insanlığa faydalı olan her türlü ilmi tahsil etmemizi bizden istemiştir. Evet sevgili kardeşlerim yani İslam geleneğinde evlatlarımızın hayatı, hakikati, kendi değerlerini öğrendikleri üç büyük müessese vardır. Bunlar aile, okul ve camidir. çocuklarımız, gençlerimiz, benlik ve kişiliklerini hayata bakışlarını daha çok evde, ailede kazanılır. Bilgi, bilinç ve kültürlerini okulda elde ederler. Kimlik ve aidiyet duygularını manevi kazanımlarını daha da ziyade camide pekiştirirler. Tarihimizde ailelerimiz, insanlığa örnek nice şahsiyetler yetiştirmiştir. İlim ve irfanda insanlığa yön veren nice isimleri yetiştirmişlerdir okullarda. Mesela Yalova Devlet Hastanesinde biri var ki hastalarını ziyarete gelenlere yardımcı olan Sayın Sema Mercan, Necla Keçici, Semra Aliye hiç kimseyi üzmeden onları hastalarıyla görüştürüyor. Hem de onların kalp sevgisini kazandırıyor. Allah onlardan razı olsun. Amin.

YORUM EKLE

banner137

banner138