Depresyon

Depresyon , yaygın, sıklıkla atlanan, eğer onu arıyorsanız tanısı zor olmayan, sıklıkla şiddetli, sıklıkla yineleyici, pahalı ve tedavi edilebilirliği yüksek bir hastalıktır.

Depresyon hastalığı önemli mi bir hastalık mıdır ?

Bizim ülkemizde henüz bu tür bir çalışma olmamakla birlikte ABD’lerinde depresyon nedeni ile tedavi maliyeti, iş ve fonksiyon kayının bilançosu 43 milyar doları bulmaktadır.

Ayrıca belirtmeliyim ki Depresyon intiharların %80’i ile ilişkilidir

Depresyon pratisyen hekime başvurulan en sık 5 hastalıktan biridir. Depresif  bozukluğu olan olguların yarısı doktor tarafından tanınmadan giderler, tanınanların çoğu da tedavi olmadan kalır. Bu ihmalin nedeni depresyon hastalığına karşı ön yargı, eksik bilgi ve yanlış anlamalardır.

Depresyon nasıl tanınır ?

Depresyondaki ilk belirtiler çoğu zaman kişinin yaşına, cinsiyetine, çevresel koşullarına, toplumsal konumuna, eğitim düzeyine, hatta düşünme, akıl yürütme, kavrama,  yargılama ve sonuç çıkarma yeteneğine göre değişir. 

Herkesin kendini çökkün, mutsuz hissettiği zamanlar olur; fakat sonra bundan kurtulup tekrar mutlu olabilir. Kişi üzüntü, yalnızlık, huzursuzluk, yorgunluk duygularından kurtulamıyorsa hastalık oluşmuş olabilir. 
Depresyon stresli bir olayla tetiklenebilirken ortada görünür bir neden yokken de ortaya çıkabilir. Belirtiler birden başlayabileceği gibi aylar, yıllar içinde yavaş yavaş gelişebilir. 
Depresyonda sıkça karşılaşılan belirti ve bulgular nelerdir ?
Sürekli bir üzüntü, genel bir isteksizlik
Süregiden bir huzursuzluk
Sürekli kaygılar taşıma
Yaşama karşı ilgi yitimi, yaşam sevincini duymama, yaşamla olan bağını koparma
Kişisel sorumluluklarını yerine getirmeme ya da kişisel bakımını savsaklama
Yeme alışkanlıklarında değişiklikler
Uyku alışkanlıklarında değişiklikler
Yorgunluk, bitkinlik ve enerji yitimi
Düşüncelerini yoğunlaştırmada, odaklanmada zorluk çekme, dikkat dağınıklığı ve bellek güçlükleri
Aşırı duygudurum oynamaları
Çaresizlik düşünceleri
Umutsuzluk duyguları
Değersizlik ve suçluluk düşünceleri
Sürekli olumsuz düşünme
Tedaviye yanıt vermeyen bedensel yakınmalar
Alkol ya da ilaç kullanımında artış
Ölüm ya da intihar düşünceleri
Bu belirti ve bulgular ne kadar sürerse önemlidir ?
Kişinin depresyonda olduğundan söz edebilmek için  gösterdiği belirti ve bulguların yeter yoğunlukta en az iki hafta olması bu ve günün büyük çoğunluğunu kapsaması  gerekir.  
Belirli birtakım kısa sürelerde ortaya çıkan çökkünlük belirtilerini yalnızca olağan insan yaşantıları olarak kabul etmek gerekir.
Depresyon sık görülen bir hastalık mıdır ?
Depresyonun, toplum örneklemlerinde, yaşam boyu ortaya çıkma olasılığının kadınlar için %10-24, erkekler içinse %5-12 arasında olduğu bulunmuştur. 
Tedavisi var mıdır varsa nasıl olmalıdır ?
Yüksek oranlarla tam ya da tama yakın olarak tedavi edilebilen bir hastalık olmakla birlikte her hastanın tedavisi ve tedavi süresi hastaya göre değişebilmektedir. Depresyon hastalarında tedavide en uygun yaklaşım ilaç tedavisi ve psikoterapinin kombine edilmesidir. Hastalık hastadan hastaya farklılık gösterebilir. Her hastanın tedavisi kendisine özgüdür.  
Psikoterapinin tedavide amacı nedir?
Terapinin temel hedefi hastanın uyumsuz tutumlarının farkına varıp hastalıkla baş etme stratejilerini geliştirmek, yeni beceriler elde edindirmek ve yaşam tarzında kalıcı değişimin sağlanmasıdır. 
Son söz olarak depresyonla ilgili ne söylemek istersiniz?
Depresyon son derece önemli bir hastalıktır. Maalesef günümüzde küçümsenmekte “desreyonda mısın” sözü alaycı olarak kullanılmaktadır. Her ağlayan, morali bozuk olan depresyonda olmadığı gibi hiç ağlamayan moralim iyi diyen kişi de sağlıklı demek olmayabilir. Her kişi bu dünyada özeldir, genelleme olmakla birlikte kişinin özel durumu belirlenir ve kişiye özgü tedavi belirlenir.
Lütfen kimse kulaktan duyduğu bilgiler ile birbirine ilaç tavsiye etmesin ve sorunu olan sorunun uzmanına danışsın.

YORUM EKLE

banner137

banner138