banner131

İzinsiz Yurtlar Mercek Altına Alınacak

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde ilde izinsiz eğitim ya da barınma hizmeti veren işletmeleri mercek altına aldı.

İzinsiz Yurtlar Mercek Altına Alınacak

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı İzleme ve Koordinasyon Komisyonu Toplantısı İl Millî Eğitim Müdürümüz Ali Tosun başkanlığında, Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Yalova’da ki kurumlardan birer temsilcinin katıldığı toplantıda, izinsiz eğitim ve barınma hizmeti veren yerlerin tespiti, denetlenmesi ve yapılacak işlemler ile ilgili konular görüşüldü. Burada konuşan Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, “09 Aralık 2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazetede Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6764 Sayılı Kanun yayınlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Söz konusu Kanunun 5 inci maddesi ile ‘öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumların’ ruhsatları Milli Eğitim Bakanlığı veya yetkisini devrettiği valilikler tarafından verilecektir. Bununla ilgili olarak bakanlıkça ayrıca bir yönetmelik hazırlanacak ve bu yönetmelik doğrultusunda iş ve işlemler yürütülecektir. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen kanun tasarısının yasalaşması ile öğrencilere barınma hizmeti veren ticari işletmeler için kurum açma ve ruhsat düzenlenme yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesinin ardından bakanlık tarafından yeni bir yönetmelik yayımlandı. 09 Aralık 2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kanuna göre artık belediyeler ‘öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara’ ruhsat düzenlemeyecek ve bu gibi yerlerin denetimleri İl ya da İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yerine getirilecektir. Bu denetim yetkisi illerde Valilikler, ilçelerde ise Kaymakamlıklar tarafından oluşturulacak komisyonlar aracılığı ile de yapılabilecektir. Yeni uygulamayla, ülke genelinde öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumların ruhsatlarına ilişkin, belediyeler arasında farklı uygulamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesi amaçlanıyor” dedi.

Taha Arslan

YORUM EKLE