Kırsal Kalkınmaya %50 Hibe Başladı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi projesi başvuruları başladı. Yalova Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Selim Karahan tarıma dayalı yatırımlara %50 hibe desteği verileceğini duyurdu.

Kırsal Kalkınmaya %50 Hibe Başladı
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulamaya konan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi projesi başvurularına Yalova'da da başlandı. Bu kapsamda bir açıklama yayınlayan Yalova Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Selim Karahan, "Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasını amaçlayan 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/59) 14 Aralık 2013 tarih ve 28851 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

2006-2013 yılları arasında KKYDP kapsamında bugüne kadar ilimizde toplam 27 adet Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım projesi tamamlanmış olup, yatırımlar karşılığında 5.503.403,50 TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. Destekten yararlanmak isteyenlerin 27 Ocak 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Çiftçilerimiz detaylı bilgi için kuruma gelebilecekleri gibi www.tarim.gov.tr adresinden de bilgi alabilirler" dedi. 

YORUM EKLE