Tarimsal Projelere Hibe Desteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi çerçevesinde 81 ilde tarımsal yatırımlara hibe desteğinde bulunacak.

Tarimsal Projelere Hibe Desteği
Yalova’nın tarımsal ürünlerinde başı çeken kivi başta olmak üzere meyvecilik sebzecilik alanlarındaki projeler için hibeye esas tutar  gerçek kişiler için 300 bin TL, tüzel kişiler için de 800 bin Lira’ya kadar hibe desteği verilebilecek.Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilecek. Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1 Aralık 2014 olacak.

Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 300 bin lira, tüzel kişi başvuruları için ise 800 bin lirayı geçemeyecek. Hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek. Diğer yüzde 50'si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlü olacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında; tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi projeleri hibe desteği kapsamında değerlendirilecek. Ayrıca, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı, koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri hibe desteğinden faydalanabilecek. Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

Proje başvuruları

Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilecek. Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1 Aralık 2014 olacak. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile 8 ayı aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanacak. Proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak.Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekecek.
YORUM EKLE