1/50 Binlik Plan Bakanlık Sitesinde

Yalova 1/50 binlik ölçekli Çevre Düzeni Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü internet sitesinde de görülebiliyor.

1/50 Binlik Plan Bakanlık Sitesinde

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca 29 Mart 2018 tarihinde onaylanan Yalova 1/50 binlik ölçekli Çevre Düzeni Planı, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıktı. 30 gün boyunca askıda kalacak olan plana itiraz edilebilecek. Öte yandan Plan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde de görülebiliyor. Halka açık olan plan, http://mpgm.csb.gov.tr/yalova-ili-1-50.000-olcekli-cevre-duzeni-plani-i-86163 adresinde parçalar halinde görülebiliyor. Plan 30 günlük süre ile bakanlık sitesinde de askıda kalacak.

YORUM EKLE