2012 Ürünü İçin Üretici Desteklerini Açıkladı

Ziraat Odası Yalova Şubesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2012 yılı üretimi için çiftçiye karşılıksız olarak toplam 7.6 milyar liralık destekleme ödemesi yapacağını duyurdu. Buna göre, tarımsal destekleme bütçesinin yüzde 28’i olan 2,1 milyar lirayı hayvancılığa ayıran bakanlık, prim ödemeleri kapsamında da 2,5 milyar lira ödeyecek.

2012 Ürünü İçin Üretici Desteklerini Açıkladı

 Çiftçiye ülke genelinde 7,6 milyar TL destek ödemesi

Ayrıca mazot, gübre ve toprak analiz desteği için 1,4 milyar lira, kırsal kalkınma destekleri için 300 milyon lira, tarım sigortaları desteği için 291 milyon lira, sertifikalı tohum, fide ve fidan destekleri için 145 milyon lira ve diğer destekler için de 821 milyon lira ödeme yapılacak. Öte yandan, 2012 yılında organik tarım ve iyi tarım uygulamaları, biyolojik mücadele, tarımsal danışmanlık, araştırma ve geliştirme (AR-GE), çevre amaçlı tarım arazilerinin korunması (ÇATAK) desteklerine de devam edilecek.

 Organik tarımda meyve-sebze desteği 35 TL/da

2012 yılı bitkisel ve hayvansal ürünleri için yapılacak desteklemelere ilişkin açıklanan birim fiyatlara göre, Toprak analizi desteği desteği dekar başına 2,5 TL oldu.  Organik tarımda meyve-sebze için dekar başına 35 TL, tarla bitkileri için 10 TL, hayvancılık-arıcılık-su ürünleri desteği için ilave yüzde 50 olarak belirlendi.  Yasal sınırlarda kimyasalların kullanımına izin veren “İyi tarım” uygulamaları için ise destekler meyve-sebze için dekar başı 25 TL, örtüaltı için 100 TL oldu.  Ayrıca, mazot desteği, gübre desteği, yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği, yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği, sertfikalı fidan-fide desteği, fark ödemesi desteği, hayvancılık destekleri, çevre amaçlı tarım arazilerinin korunması (ÇATAK) destekleri de açıklandı.

 

2012 DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

1

Toprak Analizi (TL/da)

2,5

2

 

 

Organik Tarım

 (TL/da)

Meyve, Sebze

35

Tarla bitkileri

10

Hayv., Arıcılık, Su ürün.Dest.

İlave %50

3

İyi Tarım Uygulamaları (TL/da)

Meyve, Sebze

25

Örtüaltı

100

4

MAZOT DESTEĞİ (TL/da)

Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali

2,70

Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve

4,00

Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri

6,40

5

GÜBRE DESTEĞİ (TL/da)

Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali

3,70

Hububat,Yem bit.,Baklagiller,Yumru bitkiler,Sebze,Meyve

5,00

Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri

6,30

YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ (TL/da)

6

Buğday, yonca

6

Arpa, tritikale, yulaf, çavdar

4,5

Çeltik, yer fıstığı

8

Nohut, kuru fasulye, mercimek

7

Susam, kanola, aspir

4

Patates, soya

20

Korunga, fiğ

3

YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ(TL/kg)

7

Buğday

0,10

Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates

0,08

Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ

0,50

Çeltik

0,25

Soya

0,35

Yer fıstığı

0,80

Kanola

1,20

Susam

0,60

Yonca

1,50

SERTİFİKALI FİDAN/FİDE DESTEĞİ (TL/da)

8

Bahçe Tesisi

Standart

Sertifikalı

Bodur

150

350

Yarı Bodur

150

300

Bağ ve Diğer meyve Fidanları ile

100

230

Narenciye Bah.Aşılama ile Çeşit Değiştirme

0

250

Zeytinde Yağlık Çeşitler ile

50

100

Virüsten Ari Fidanlara (+) İlave

50

100

Sertifikalı Çilek Fidesi

0

300

FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ(krş/kg)

9

Yağlık Ayçiçeği   

24

Kanola

40

Dane Mısır

4

Kütlü Pamuk

46

Soya

50

Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale

5

Aspir

40

Zeytinyağı

50

Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek

10

Çay

12

 

HAYVANCILIK DESTEKLERİ

10

Yem Bitkileri (TL/da)

Yonca (sulu)

130

Yonca (kuru)

70

Korunga

90

Tek Yıllıklar

30

Silajlık Tek Yıllıklar

45

Silajlık Mısır (sulu)

55

Silajlık Mısır (kuru)

30

Yapay Çayır-Mera

75

11

Arıcılık 
(TL/kovan-koloni)

Arıcılık (kovan)

8

Bombus Arısı (koloni)

60

12

Su Ürünleri 
(TL/kg)

Alabalık

0,65

Çipura-Levrek

0,85

Yeni Türler

1,00

Midye

0,20

Yavru (adet)

0,06

13

Süt Primi

(TL/lt)

Büyükbaş

Bakanlıkça

Küçükbaş

0,15

Manda

0,15

 

 

 

14

Hayvan Başı Ödeme

(TL/baş)

Sığır

225

Manda

350

Sığır (Soykütüğü İlave)

60

Etçi Irklar

350

Hastalıklardan Ari İşletme

300

Koyun-Keçi

18

 

 

15

Tiftik Üretim Desteği

(TL/kg)

Oğlak Tiftiği

17

Ana Mal (İnce, İyi)

17

16

İpek Böceği Desteği

Tohum (TL/Kutu/adet)

30

Yaş Koza (TL/kg)

20

17

Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma

(TL/baş)

Büyükbaş

440

Küçükbaş

75

Arı (kovan)

25

Elit Sürü

Anaç

35

Yavru

40

Taban Sürü

Anaç

35

Yavru

20

Halk Elinde Manda Islahı Desteği

650

18

Buzağı Suni Tohumlama Desteği

(TL/baş)

Döl Kontr. Prj. Dışı etçi ırktan doğan

75

Döl Kontr. Prj. Kapsamında ek olarak

25

Etçi ırklarla çevirme melez. ek olarak

75

19

Aşı Desteği

(TL/baş)

Büyükbaş Brucellosis

1,50

Küçükbaş Brucellosis

0,50

Büyükbaş Şap

0,75

Küçükbaş Şap

0,50

 

20

Biyolojik Mücadele Desteği

60-430

21

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (TL/işletme)

375

ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI (ÇATAK) DESTEĞİ (TL/da)

21

I Kategori

30

II Kategori

60

III Kategori

135

 

 

YORUM EKLE