“6111’den faydalanmak için son şans”

Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından 6111 borç yapılandırmasının ihyası hakkında basın açıklaması yaptı. SGK İl Müdürü Ali Gencer yaptığı açıklamada 6111’den faydalanmak isteyenlerin son şansı olduğunu bildirdi, Gencer düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarına SGK haftasında etkinliklere gösterdikleri ilginden dolay teşekkür plaketi verdi.

“6111’den faydalanmak için son şans”

Gencer yaptığı açıklamaya şöyle devam etti. “15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun İle bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 42 nci maddesi ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanuna geçici 19 uncu madde eklenmiştir.

Geçici 19. madde bozulmuş olan  yapılandırma anlaşmalarının ihya edilmesine ilişkin 6111 sayılı kanuna ilave edilen geçici bir  maddedir.

 6111 sayılı kanunun geçici 19 maddesine göre 15/06/2012  tarihinden önce yapılandırması bozulan borçların ödenmesi mümkün hale gelmiştir.

6111 Sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılmış olan prim, işsizlik, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga vergisi ve idari para cezası borçlarının bir takvim yılı  içinde ikiden fazla taksitinin veya cari ay primlerinin ödenmemiş olması halinde yapılandırması bozulmaktadır.

6111 sayılı yasaya göre yapılandırması 15/06/2012 tarihinden önce bozulmuş olan borçlular, 6111 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 19 madde hükmünden yararlanarak bozulmuş olan borç yapılandırmasını ihya edebilirler. 6111 sayılı Kanuna göre yapılmış olan borç yapılandırması 15/06/2012 tarihinden sonra bozulmuş olan borçlular ise geçici 19.madde hükmünden yararlanamayacaklardır.

ÖRNEK: 2011 yılına ilişkin taksitlerinin tamamını süresi içinde ödediği, buna karşın 2012 yılına ilişkin taksitlerinden ödeme vadesi 29/2/2012, 30/4/2012 ve 2/7/2012 tarihinde sona eren taksitlerini süresi içinde ödemediği varsayıldığında,  bahse konu işverenin yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkının geçici 19 uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sona ermiş olması nedeniyle, geçici 19 uncu madde hükümlerinden yararlanması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla yapılandırma hakkını kaybetmemek  için borçlularımızın 02.07.2012 tarihine kadar ödenmesi gereken taksitlerden (Kanunun Geçici 19 uncu maddesinin yayın tarihinden sonra olduğundan) 02.07.2012 tarihine kadar en az bir tanesinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca; 5510 sayılı Kanunun geçici 17. maddesine istinaden sigortalılık süresi durdurulanların bozulan yeniden yapılandırılmış borçlarının, 5510 sayılı Kanunun geçici 24. ve 25. maddesi kapsamındaki  bozulan  yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihyasını ve yapılandırma hakları sona erdikten sonra 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi gereği tecil ve taksitlendirilerek ödemiş veya ödenmekte olan  borçların da  01.10.2012 tarihine kadar başvuru yapılması ve 31.10.2012 tarihine kadar geç ödeme zammı ile  ödenmesi halinde yapılandırma haklarının ihyasına imkan sağlanmaktadır.

 

Başvuru ve Ödeme Süresi

6111 sayılı kanuna ilave edilen geçici 19 madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların ünitelerimize 2012/23 genelge ekinde yer alan 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN BORÇLARIN 6322 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İHYASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU (EK:1) ile veya e-sigorta kanalıyla 01/10/2012 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmekte olup ödeme vadesi sona ermiş olan taksitlerini en geç 31/10/2012 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri gerekmektedir.

Kapsama giren borçlularca yapılacak başvurular üzerine, 6111 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmış, ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulmuş olan ödeme planları yeniden aktif hale getirilerek ihya edilecektir.

Ödeme planlarının yeniden aktif hale getirilmesi sırasında daha önce başvuru formunda beyan edilen taksit sayısı esas alınacaktır. Bu çerçevede, ihya işlemleri sırasında peşin ödeme başvurusunda bulunmuş olan borçlulara ilişkin ödeme planları peşin olarak, taksitle ödeme başvurusunda bulunmuş olan borçlulara ilişkin ödeme planları da tercih edilmiş taksit süresi esas alınarak hazırlanacaktır.

 

YORUM EKLE

banner137

banner138