Avukatlar Günü Kutlandı

Yalova Barosu 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı. Cumhuriyet Meydanı'na çelenk bırakarak başlayan törende Yalova Baro Başkanı Cevdet Bekler, konuşmasında birkaç gün önce Afyon'da bir meslektaşlarının katledişini üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Avukatlar Günü Kutlandı

Çelenk bırakma töreninden sonra avukatların yapmış olduğu sanat eserlerinin sergisinin açılışı yapıldı. Bekler konuşmasında; Son 34 yıldan bu tarafa her yıl  5 Nisan'ı Avukatlar'ın sorunlarının ve çözüm yollarının  gündeme geldiği  gün olarak kutlamaktayız.

Daha birkaç gün önce Afyon'da bir meslektaşımızın katledilişini üzüntüyle öğrendik. Merhuma rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum.Ancak mesleğimize karşı saldırılar her geçen gün artarak devam etmektedir.Bu saldırılar sadece fiili saldırılar değildir.Aynı zamanda bu saldırılar   mesleğimizin saygılığına ve niteliğinedir.

Hepimizin yakından tanık olduğu  gibi sorunlarımız her geçen gün çoğalarak artmaktadır. Savunma mesleği  bilinçli olarak güçsüzleştiril- mektedir.Bilindiği gibi "arabuluculuk " adı altında hukuk eğitimi almamış kimselerin bir çeşit yargılama faaliyeti yapmaları konusunda çalışmalar mevcuttur.Ülkemizdeki tüm baroların gayreti sayesinde    arabuluculuk yasa tasarısında önemli değişikler yapılmıştır.Ancak arabuluculuğun toplum yapımıza uygun düşmediği,suistimal edilebileceği ve  mafyalaşmayı gündeme getireceği endişesini halen taşımaktayız.

Barolar ve avukatlar,hukukun üstülüğünün yerleşmesi ve gelişmesi, demokrasinin kurumsallaşması,özgürlük alanlarının genişlemesi , insan haklarının korunması konularında çaba harcamaktadırlar. Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak , bu kavramlara işlerlik kazandırmak  Avukatlık kanunununun barolara verdiği görevler arasındadır.Meslek sorunlarımızın çözüm yolları ancak ve ancak etkin ve iyi örgütlenmiş  barolar  ile olur.Bu sebeple barolara sadece avukatların özlük işlerinin yapıldığı bir meslek kuruluşu olarak bakmak son derece yanlıştır.Üzülerek söylemek gerekirse ; halen bir çok meslektaşımız bile baroların önemini kavrayabilmiş değildir.

Bilindiği gibi şu anda yeni avukatlık kanunu hazırlanması söz konusudur.TBB'nin hazırladığı yeni avukatlık kanunu çalışması TBB. ve baromuz sitesinde yayımlanmıştır.

Bu konu ilk yapılacak başkanlar toplantısında ele alınacaktır.Bu sebeple meslek kanunumuz olan avukatlık kanunuda bulunmasını   veya değiştirilmesini istediğiniz hükümler ile ilgili düşüncelerinizi lütfen bizimle paylaşınız.Yarın adliye konferans salonunda saat 15.30'da yapacağımız "Avukatlık mesleğinin sorunları ve çözüm yolları ile Yeni Avukatlık Kanunu " konulu söyleşimize katılmanız ve fikirlerinizle bize katkı vermeniz bize mutluluk verecektir.


Demokrasinin en önemli temellerinden biri  hukuk devleti olma niteliğidir.Hukuk devletinin temeli  ise bağımsız ve tarafsız yargıdır. Bağımsız yargının da olmazsa olmaz koşulu savunmadır. Demokrasiden , hukuk devletinden, bağımsız yargıdan bahsedildiği her yerde  hak arama mesleği  haline  gelen avukatlık mesleğinin öneminden   de bahsetmek gerekir. Barolar  başta hukuksal sorunlar olmak üzere ülkemizdeki tüm sosyal sorunlar üzerinde çalışmalar yapmakta ve çözüm üretmeye çalışmaktadırlar.Bu anlamda 12 Eylül ürünü olan ve yamalı bir boğçaya dönen anayasanın değiştirilmesi için barolar tüm enerjilerini harcamalıdırlar.Yeni anayasa hazırlanırken siyasi iktidarlar sadece parlemento ile bağlı kalmamalı ve başta Türkiye Barolar Birliği ve tüm barolar olmak üzere sivil toplum örgütlerinden görüş almalıdır. Ancak bu görüş alma usulen yapılmamalı ve ülkemizdeki tüm katmanları içermelidir.


Unutulmamalıdır ki ; avukatlar  savunma  görevini yaparken devlete ve siyasi iktidara karşıda bağımsızdır. Bu sebeple dünyanın her ülkesinde demokrasinin,özgürlüklerin ve hukukun üstünlüğünün teminatı avukatlar olmuşlardır.Bu sebeple avukatlar ve barolar daima demokrasinin yanında yer almışlardır. Önümüzdeki dönemin,  adil yargılanma hakkının tam olarak sağlandığı, cezaya dönen uzun tutuklamaların olmadığı,ülkeminiz ve meslektaşlarımızın onuruna yakışan yeni bir anayasa ve yeni bir avukatlık kanununa kavuştuğumuz bir dönem olmasını temenni ediyorum. Bu düşüncelerle   tüm meslektaşlarımın Avukatlar Gününü kutluyor Saygılar sunuyorum” dedi.

YORUM EKLE