banner131

Ayarcı, “İDO konusunda cevap bekliyoruz”

İl İnsan Hakları İhlalleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu Başkanı Funda Ayarcı, İDO’nun haksız rekabet içeren uygulamalarıyla ilgili olarak hazırladıkları rapor doğrultusunda ilgili kurumlardan cevap beklediklerini söyledi.

Ayarcı, “İDO konusunda cevap bekliyoruz”

İnsan Hakları Kurulu bünyesindeki İl İnsan Hakları İhlalleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu, 2 aylık bir çalışma sonucunda İDO ile ilgili olarak bir rapor hazırlamış, hazırlanan rapor doğrultusunda karar alan kurul, aldığı kararı Başbakanlık İnsan Hakları Kurulu, Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meclis Tüketici ve Rekabeti Koruma Kurulu Başkanlığı’na göndermişti. Bu kurumlardan yanıt beklediklerini söyleyen Kurul Başkanı ve TÜKODER Yalova Şubesi Başkanı Funda Ayarcı, Yalovalıların konuya sahip çıkmayı sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Funda Ayarcı, Mustafa Solak, Hasan Behçet Orhan, Dr. Yaşar Aras’tan meydana gelen İl İnsan Hakları İhlalleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu’nun raporu sonrası Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş başkanlığında bir araya gelen kurul, aldığı 2012/4 no’lu kararla, İDO tarafından uygulanan esnek fiyat politikası ve öncelikli geçiş hakkının vatandaşların mağduriyetine son verecek şekilde yasal mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi için gerekli kurumlara raporu göndermişti.

Raporda, İstanbul ile Yalova arasında alternatif bir deniz taşımacılığı uygulaması olmadığı, bu nedenle uygulanan esnek fiyat ve öncelikli geçiş uygulamalarıyla ilgili olarak, BM İnsan Hakları Bildirgesi’nin 48’inci maddesindeki, “Herkesin ülkesindeki kamu hizmetlerinden eşit yararlanma hakkı vardır” ifadesi, Rekabetin korunması hakkındaki kanun’un ‘hakim durumun kötüye kullanılması’ başlıklı 6.maddesi, 4046 sayılı kanun’un 2.maddesinin B fıkrasında ‘oluşabilecek tekelci yapının önlenmesi’, Avrupa Kentsel Şartı İlkeleri ana başlıklarından biri olan, ‘ulaşım ve dolaşım, özellikle özel araçlarla seyahat hacminin azaltılması gerekliliği, yaşanabilir bir kent oluşturmaya yönelik biçimde düzenlenmeli ve çeşitli ulaşım alternatiflerine izin verilmelidir” maddelerinde belirtildiği şekliyle değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Raporda, “Vatandaşımızın ağır derecede mağduriyetine sebep olan esnek fiyat politikası ve öncelikli geçiş sistemini, ilgili yasal mevzuatında belirtilen hükümlere karşı gelerek uygulamamakta ısrar eden İDO’nun bu uygulamaya son verdirilmesi amacıyla gereğinin yapılması konusunda, özelleştirmenin tarafı olan İBB yanında, Başbakanlık İnsan Hakları, Ulaştırma Bakanlığı ve Rekabet Kurumu’na gönderilmesi kanaati, kurulumuza iletilmiştir.” denildi.

 

 

YORUM EKLE