Bakanlık Altınova için yetkisini kullandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 644 sayılı KHK ile kendisine verilen yetkiyi kullanarak, Altınova’da tersane alanları için gelişim bölgesinin Yalova Çevre Düzeni Planı’na işlenmesini onayladı.

Bakanlık Altınova için yetkisini kullandı

Bakanlıkça 2012/7125 sayılı olur’la onaylanan plan hükümleri, 21 Haziran 2012 tarihine kadar kalmak üzere askıya çıktı. Böylece Hersek bölgesi ve çevresindeki 132 hektarlık alan tarım dışı kullanıma açılmış, gemi yan sanayinin bölgedeki yerleşimi için sunulmuş oldu.

 

Tersane yan sanayinin bölgede önü açıldı

 

Plan notlarına göre, tersane alanlarının gelişimi öngörülen bölgelerdeki kentsel servis alanlarında, tersanelerin imalat ihtiyacını karşılayacak tersane yan sanayi ile bunlara ilişkin depo kullanımları yer alabilecek. Bu tür sanayi ve depolama kullanımlarının dışında ise bu alanlarda orta ve büyük ölçekte sanayi ve konut kullanımlarına izin verilmeyecek. Plana Kentsel Servis Alanı olarak işlenen alanlarda, konut dışı kentsel çalışma niteliğindeki alanlar, ticari amaçlı yapılar, resmi ve sosyal tesisler, eğitim ve sağlık tesisleri, pazarlama alanları, içinde motel, lokanta da bulunabilecek akaryakıt istasyonları, lpg ve doğalgaz ikmal istasyonları, dumansız, kokusuz, atık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı madde içermeyen depolar, tarımsal ürünlerin bitkisel ve hayvansal mamul haline getirilmelerini sağlayan imalathaneler yapılabilecek.

 

Mahkeme itirazları reddetmişti

 

Yalova Altınova’da Çavuşçiftliği Ova Mevkii ve Hersek Bölgesi sınırlarında yer alan 132,6 hektarlık alanın tarım dışı kullanıma açılmasının iptali için Ziraat Mühendisleri Odası, Subaşı Belediye Başkanlığı ve 13 kişinin açtığı davada Bursa 1.İdare Mahkemesi de geçtiğimiz aylarda ret kararı vermişti. Mahkemede bilirkişi raporunda Gemi Yan Sanayi için en uygun yerin Altınova’da tersaneler art bölgesi olduğu gösterilerek, üstün kamu yararı bulunduğuna karar verilmişti. Bilirkişi raporunda, “Yan sanayi, tersaneye en yakın yerde olmalı” denilmişti.

 

Bilirkişi ‘üstün kamu yararı’ demişti

 

Raporda, daha önce bu alanda tersanelerin kurulmaması için tüm girişimlere rağmen planlandığı ve bölgede oluşan gemi sanayi alanının, yerel değerlerden bağımsız olarak ülke planlaması çerçevesinde üst düzey karar olarak belirlendiği ve bu yönde planlı olarak gemi sanayi alanı oluşturulduğu, üst ölçekte karar verilmiş olan bu durumun gerek Altınova ilçesini, gerekse Yalova’nın sanayi, istihdam ve yerleşim politikalarını doğrudan etkileyen ve gelecekte de yeniden şekillenmesine neden olacak olup, bu büyüklükteki sanayi tesislerinin kaçınılmaz olarak beraberinde büyük ve küçük ölçekte diğer işkollarını da getireceği vurgulanmıştı.

 

 

 

YORUM EKLE