banner123

“Binalarınızı Bedelsiz Güçlendiriyoruz”

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Dr. Osman Ulukaya, , İTÜ ve DOWAKSA ile yürütülen proje kapsamında güçlendirme yapılması heyetçe uygun görülen yapıların ücretsiz olarak Karbon Lifli Kompozitler ile güçlendirilerek depreme karşı hazır hale getirileceğini duyurdu.

“Binalarınızı Bedelsiz Güçlendiriyoruz”

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Dr. Osman Ulukaya binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla yeni bir uygulamanın daha devreye sokulduğunu dile getirdi. Ulukaya yaptığı yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verdi, “İmar barışı ile birlikte Müdürlüğümüzde yeni bir proje daha başlatıldı. Müdürlüğümüz, İTÜ ve DOWAKSA ile yürütülen proje kapsamında güçlendirme yapılması heyetçe uygun görülen yapılar Karbon Lifli Kompozitler ile Güçlendirilerek depreme karşı hazır hale getirilecektir. Dünyanın her yerinde mevcut yapı stoğundaki binalar yaşlanmakta ya da zamana, çevresel etkilere veya depremlere bağlı olarak hasar görmekte, yapısal değerlendirme, onarım ve güçlendirmeye ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca, deprem yönetmeliklerindeki gelişmeler, mevcut yapılardan beklenen fonksiyonlardaki değişiklikler ya da mevcut yapıların yapımına inşaat sırasında yeterli özenin gösterilmemiş olması hasarsız yapılarda da sıklıkla yapısal güçlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. İlimizde ise özellikle 1999 yılında yaşadığımız depremlerden önce inşa edilmiş mevcut yapıların büyük bölümünün başta yetersiz denetim mekanizmasından kaynaklanan uygulama hataları olmak üzere, çeşitli nedenlerle sahip olması gereken deprem performansından oldukça uzak olduğu bilinmektedir. Yeterli deprem performansını gösteremeyecek tüm yapıların yıkılarak, yeniden yapılması ekonomik açıdan mümkün görünmemektedir. Bununla ilişkili olarak gerek ülkemizde, gerekse uluslararası alanda son yıllarda daha da yoğun olarak gerçekleştirilen akademik çalışmalar, doğru yerde, doğru şekilde yapılan yapısal güçlendirmelerin başarılı olduğunu göstermiş, yapısal güçlendirme konusu hem ulusal, hem de uluslararası yönetmelik ve standartlarda yerini almıştır.

‘Bina Onarım ve Güçlendirilmesinde Yeni Yöntemler (Karbon-Elyaf Lifli Kompozitler ile Güçlendirme)’ projesi İl Müdürlüğümüzün 2017 yılında başlatmış olduğu AR-GE projeleri arasında yer almaktadır. Proje İTÜ, Dow-Aksa ve ilgili paydaş kamu kurumlarıyla birlikte yürütülmektedir. 2017 yılından bu yana yapılan araştırma ve çalışmalar ile Karbon-Elyaf lifli kompozitlerle yapılan bina güçlendirme ve onarımlarının hem dayanıklılık hem maliyet açısından klasik yöntemlere göre avantaj sağladığı görülmüştür. Böylece İlimizde yeni bir malzeme ve yöntem ile bina güçlendirme ve onarımı gerçekleştirilebileceği ve yaygınlaştırılabileceği öngörülmektedir. İl Müdürlüğümüz öncülüğünde Dow-Aksa ve İTÜ ile yürüttüğümüz Karbon-Elyaf Lifli Kompozitler ile Güçlendirme projemiz kapsamında çalışmalarımızın hem kamuoyu ile paylaşılması hem de örnek teşkil etmesi amacıyla İlimizde mevcut 2007 yılı Deprem Yönetmeliği koşullarına uygun olmayan yapılardan gönüllülük esasına göre İl Müdürlüğümüze müracaat edip, güçlendirme yapılması heyetçe uygun görülen yapılar Karbon Lifli Kompozitler ile Güçlendirilerek depreme karşı hazır hale getirilecektir. Başvuruda bulunacak yapıların Ayrık Nizam ve Max H: 5 kat olması gerekmektedir. Güçlendirme neticesinde herhangi bir ücret ödenmeyecek olup, güçlendirme işleminin İTÜ ve DOWAKSA tarafından yapılacağı ancak güçlendirme sonrası oluşacak tamirat ve ince işlerin (güçlendirme yapılan kolon ve kiriş etrafındaki sıva ve boya vs. işlemler) ve İlgili İdarelerden alınacak ruhsat ve izinlerin yapı sahiplerince karşılanacağı hususlarının bilinmesi gerekmektedir. Buna göre yapılarının Karbon-Elyaf Lifli Kompozitler ile Güçlendirme yapılması için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın İl Müdürlüğümüz Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğüne bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir”

YORUM EKLE