banner123

Coşkun, Türk Parlamenterler Birliği’ne seçildi

AKP Yalova Milletvekili Temel Coşkun, TBMM’de yapılan Türk Parlamenterler Birliği 16. Olağan toplantısı Başkanlık Divanı seçiminde “Yüksek Danışma Kurulu üyesi” olarak seçildi.

Coşkun, Türk Parlamenterler Birliği’ne seçildi

Parlamenterler Birliği 16. Genel Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Büyük Grup salonunda gerçekleşti. Genel Kurula iktidar ve muhalefet partisinden çok sayıda milletvekili katıldı. Genel Kurul'da Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in listesi seçildi. Genel Kurul'da 15 kişiden oluşan Yönetim Kurulu, 50 kişiden oluşan Yüksek Danışma Kurulu, 3 kişiden oluşan Denetleme Kurulu ve 5 kişiden oluşan Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapıldı.

Türk Parlamenterler Birliği’nin demokrasiye mutlak katkısına değinen ve öneminin altını çizen Yalova Milletvekili Temel Coşkun, “insan haklarına saygılı, çok partili demokratik rejimin yerleşmesi ve işlerlik kazanması adına önemli çalışmalara imza atan Türk Parlamenterler Birliği’nde Yüksek Danışma Kurulu üyesi olarak seçilmek onur vericidir. T.B.M.M.’de ve Yasama Meclislerinde üye olarak görev yapmış ve yapmakta olan parlamenterler arasında dostluğu; sosyal, kültürel, fikri ve manevi dayanışmayı sağlayan birliğin Meclis çalışmalarına önemli katkıları olmaktadır. Üyelerinin bilgi ve deneyimlerinden toplumu yararlandırmak için bilimsel ve kültürel faaliyette bulunarak, siyasal kültür ortamının gelişmesini, parlamento geleneklerinin yerleşmesini ve demokrasimizin güçlenip devamlılığını temin amacı ile çalışmalarını sürdüren Türk Parlamenterler Birliği’nin yeni dönem faaliyetlerinde aktif olarak görev alarak, demokrasiye Yalovamız adına katkı sunmaya devam edeceğim” dedi.

 

 

YORUM EKLE