Coşkun, üstün yetenekli çocuklar araştırma komisyonu üyesi

Adalet ve Kalkınma Partisi AKP Yalova Milletvekili Temel Coşkun’a T.B.M.M.’de ve AKP Genel Merkez’inde önemli görevler veriliyor.

Coşkun, üstün yetenekli çocuklar araştırma komisyonu üyesi

. Yasama, İhtisas Komisyonları, Stratejik Çalışma Grupları, Dostluk Grupları, Koordinatör Milletvekilliği ve teşkilat çalışmalarından sonra ‘Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması’ amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’na seçilen Milletvekili Coşkun, komisyon görev dağılımında Katip Üye olarak görevlendirildi. 10 AKP, 4 CHP, 2 MHP ve 1 BDP Milletvekillerinden oluşan komisyonun araştırma sonucunu dört ay içerisinde yayımlanacağı belirtildi.

Mart ayında bu komisyonun kurulması için bir araştırma önergesi veren Yalova Milletvekili Temel Coşkun, “Bu komisyonun kurulmasını ülkemizin geleceği ve üstün yetenekli, zeki çocuklarımızın tespit edilip etkin istihdamlarının sağlanması için milli menfaatlerimiz için önemli buluyorum. Böyle bir komisyonda görev almak milletimize hizmet noktasında gurur vericidir. Cumhuriyet tarihimizde bir takım yasal düzenlemelerle üstün yetenekli çocuklara yönelik kanunlar çıkartılarak çeşitli girişimlerde bulunulması sağlanmıştır. Bu konuda TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde olan Milli Eğitim Bakanlığımızca kurulan bilim sanat merkezlerinde daha çok bireysel yeteneklerin farkına varılması amacıyla bir takım testler ve teşhis yöntemleri ile yapılan bu çalışmanın daha geniş kapsamlı olarak yürütülmesi, kurumsal ve devamlılık arz eden bir yapıya dönüştürülmesi hedeflenmektedir. TÜBİTAK’ın araştırmasına göre; Türkiye’de 0-24 yaş aralığında 682 bin üstün zekalı birey var ve bu sayı nüfusun %2’sini oluşturmaktadır. Ve bunların sadece 6942’si Bilim Sanat Merkezlerinde yeteneklerine göre tanımlanmış eğitim görmektedirler. Bu sayıların daha çok olduğuna inanıyorum.

Ülkemizdeki üstün yetenekli çocuklarımızın sayısının birçok ülke nüfusundan daha fazla olduğunu düşünüyorum. Kurulan bu araştırma komisyonu çalışmaları neticesinde üstün yetenekli, zeki çocuklarımızın gerçek sayılarının tespitinin ve yetenekleri doğrultusunda eğitimlerinin geliştirilmesi yönünde önemli bir veri kaynağı oluşacağını düşünüyorum. Üstün ve özel yetenekli, zeki çocuklar bir ülkenin en büyük zenginlik kaynağıdır. Uygun ve yeterli eğitimi aldıkları takdirde ülkenin geleceğinin şekillendirilmesinde en önemli rolü oynayacak olanlar yine bu çocuklardır. Seçkin ve stratejik değer ifade eden üstün yetenekli bireylerin değerlendirilmesi, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa yarar sağlayacaktır. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda, kabiliyet ve kapasitelerine uygun, mevcut potansiyellerini en uygun bir şekilde açığa çıkararak etkin istihdamlarını sağlayacağımız doğrultuda komisyon çalışmalarını sürdürmekteyiz. Ülkemizin bekasını sağlamada stratejik öneme haiz gördüğüm, üstün yetenekli çocukların keşfi, eğitilmesi ve etkin istihdamlarının sağlanması, ülkemize ve milletimize büyük bir katma değer oluşturacaktır. Bu komisyonun kurulmasında emeği geçen tüm Milletvekillerine teşekkür eder ve yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren komisyonumuza başarılar dilerim” dedi.

YORUM EKLE