Defterdar’dan 2B uyarısı

Yalova Defterdarı Selami Sipahigil, yürürlüğe giren 2/B arazileriyle ilgili arazilerin satışına ilişkin başvuru süresinin geçtiğimiz ay itibariyle başladığını belirterek, Yalova merkezi ve ilçelerinde, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için 2 bin TL, dışında olan yerler için bin TL başvuru bedeli alınacağını kaydetti.

Defterdar’dan 2B uyarısı
Sipahigil, güncelleme listelerinin ise defterdarlık, malmüdürlüğü, ilgili muhtarlık binalarının görülebilir yerleri ile defterdarlık ve malmüdürlüğü web sitelerinde ilan edileceğini sözlerine ekledi. Sipahigil, “Başvuru işlemlerinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için hak sahiplerinin başvuru sırasında gerekli tüm belgeleri tam olarak ibraz etmeleri ve başvuru dilekçesinin eksiksiz olarak doldurmaları önem arz etmektedir” uyarısında bulundu.

 

1981’den önceki orman vasfını kaybeden arazileri kapsıyor

 

31 Aralık 1981’den önce orman niteliğini tam olarak kaybeden ve 2/B uyarınca Hazine adına orman arazisi vasfından çıkarılan arazilerin kullanıcılara satışına ilişkin 6292 sayılı kanun, geçen ay yürürlüğe girmişti. Yapılan düzenlemeyle 2/B arazilerinde geçmişten bugüne yaşanan sıkıntıların giderilmesi, taşınmazların kullanıcılara satışından elde edilecek gelirin orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi için kullanımının amaçlandığını kaydeden Defterdar Sipahigil, başvuruların tüm Mal Müdürlüklerine ve Yalova Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne yapılabileceğini söyledi.

 

Doğrudan satın alacaklar için 6 ay süre

 

Kanuna göre 2/B taşınmazlarını doğrudan satın alma hakkına sahip olanların, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  6 Ay içinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları düzenlenecek taşımazlar için; Kadastro tutanaklarının kesinleştiği veya güncelleme listelerinin tescil edildiği tarihten itibaren 8 Ay içinde başvuru yapmaları ve satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul etmeleri gerekiyor.

 

Tapuları iptal edilen 2B’liler için 2 yıl süre

 

Sipahigil, “Ayrıca Tapu ve Kadastro veya imar mevzuatına göre adlarına tapu oluşturulan, devlet tarafından kişilere satılan, dağıtılan, trampa edilen, bedelli veya bedelsiz olarak devredilen veya iskânken verilen ya da özelleştirme suretiyle satılanlar ile hisseleri devredilen özel hukuk tüzel kişileri adına kayıtlı olan taşınmazlardan orman sınırları dışına çıkarıldığı gerekçesiyle tapuları iptal edilen taşınmazların eski kayıt maliki olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri Kanunun yayım tarihinden itibaren 2 yıl içinde başvurmaları halinde taşınmazlar bedelsiz olarak kendilerine iade edilebilecektir” diye bilgi verdi.

 

Rayiç bedelin yüzde 70’i alınacak

 

Kabul edilen Kanunla 2/B taşınmazlarının satış bedeli taşınmazın rayiç bedelin %70’i olarak belirlendiğini belirten Sipahigil, “Peşin veya taksitle ödeme imkânı getirilmiştir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde satış bedelinden %20, en az yarısının peşin ödenmesi halinde satış bedelinden %10 indirim uygulanacaktır. Taksitli ödemelerde bedelin;  % 10’u  peşin ödenecek, kalanı İlimiz merkez ve bağlı İlçelerinde belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 3 yılda 6 eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla 4 yılda 8 eşit taksitte faizsiz olarak ödenecektir” dedi.

YORUM EKLE