banner123

DENİZ ÜRÜNLERİ BİRLİĞİ KURULDU

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Selim Karahan, Yalova’da deniz ürünleri avcılığı ile uğraşan vatandaşlarımız 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu çerçevesinde bir araya gelerek üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, üretim ve pazarlamada etkin rol oynayarak daha iyi gelir sağlamak amacıyla “Yalova İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği”ni kurduğunu söyledi.

DENİZ ÜRÜNLERİ BİRLİĞİ KURULDU

Karahan, İlimiz sınırları içerisinde  deniz avcılığıyla geçinen  üreticiler  tarafından  birlik kurulması amacıyla Müdürlüğümüze müracaat edilmiş yapılan  çalışmalar sonucunda Birlik kuruluş tüzüğü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın 21.05.2012 tarih ve 847 sayılı oluru ile onaylanarak tüzel kişilik kazanmıştır. ayıt dışılığın ve yasak avcılığın önlenmesinde daha etkin rol alması, AB müktebesatına uyumluluk, yerel ve ulusal su ürünleri üretim ve avcılığında daha ciddi bir örgütsel yapıyla izlenebilir ,sürdürülebilir ve hesaplanabilir bir modelin yerleşmesi, geliştirilen politikalara kısa sürede entegre olma, kurumsal bir yaklaşım kültürünün yerleşmesi anlamında son derece yerinde ve faydalı bir yapı oluşmuştur.Süreçte uygulamaya dönük bazı projelerde  bu türlü tüzel kişiliklerin muhatap alındığı bilinmektedir.Bundan sonraki süreçte AB hibe programları, Bakanlık teşvikleri diğer vakıf,banka,dernek gibi finans sağlayıcı kuruluşların rahatlıkla proje desteği vereceği birliğin en büyük kazanımı olacaktır. Ayrıca sorunların tesbiti, ortak çözüm arayışı sektörle ilgili politika geliştirme ve mevzuat hazırlıklarında birlik tüzel kişilikleri çok önemli bir rol almaktadır. İlimizde mevcut Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği, Arı Yetiştiricileri Birliği, İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Üreticileri Birliği, Yağlı Tohumlar Üreticileri Birliği ve Kivi Üreticileri Birliğinin  yanı sıra kurulmuş olan yeni birlikle 7. birlik olup tarımsal alt sektörler bazında şu ana kadar eksikliği hemen göze çarpan bir oluşumdur” dedi.

 

                                                                                                    

 

YORUM EKLE