banner131

Doğan, “Denetim arttırılmalı”

Yalova Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı İslam Doğan, kayıtdışı yabancı kaçak işçi sorununun dramatikleştiğini ve denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Doğan, “Denetim arttırılmalı”
“Kayıtdışı yabancı işçi sorunu dramatik boyutta”

 

 İstanbul SMMMO’nun yayınladığı “Yabancı Kaçak İşçiler ve Türkiye’ye Göç Hareketi” adlı raporuna göre, Türkiye’de bir yılda kaçak olarak çalışan yabancı işçi sayısının yaklaşık 200 bin olduğunu belirten Doğan, bu işçilerin kayıtdışı ekonomi nedeniyle işverenlere sağladığı haksız kazancın ise 15 yılda 22 milyar lirayı geçtiğini belirtti.

 

Son 15 yılda 4,5 milyon yabancı kaldı

 

Rapora göre Türkiye, sınırlarına ve sınır kapılarına da bütünüyle hakim değil. Resmi verilerde, son 15 yılda Türkiye’ye giren yabancılardan 4,5 milyon kişi dışarıya çıkmamış görünüyor.  Son yıllarda yabancı kaçak işçi ve göç hareketlerinde “transit ülke konumundan hedef ülke” konumuna gelen Türkiye, denetimlerin yetersizliği ve sınırlarına bütünüyle hakim olamamanın yarattığı üzücü tablonun yanı sıra ağır bir mali faturayla da karşı karşıya kaldı.

Rapora göre Türkiye sınırlarına ve sınır kapılarına da bütünüyle hakim değil. Resmi verilerde, son 15 yılda Türkiye’ye giren yabancılardan 4,5 milyon kişi dışarıya çıkmamış görünüyor. 

 

Fiili çalışan yabancı sayısı 200 bin

 

Türkiye’de fiilen çalışan kaçak göçmen işçi sayısının ise 200 bin olduğunun kaydedildiği raporda, “Bu işçiler ev hizmetlerinden tekstile, eğlence sektöründen madenciliğe kadar çok geniş bir yelpazede istihdam ediliyor. Kaçak yabancı işçiler bulundukları sektörlere göre yerli işçilerin yüzde 55-60’ı düzeyinde bir ücret alıyor. Ücret düzeyindeki bu düşüklük yanında kayıtdışı istihdam nedeniyle devletten kaçırılan vergi ve SSK primleri bu tür istihdamı tercih eden işverenlerin çok büyük miktarlarda haksız kazanç elde etmesine neden oluyor. Rapora göre; 200 bin işçi üzerinden asgari ücret baz alınarak yapılan hesaplamada bile kayıtdışı işçi istihdam eden işverenlerin SGK primi ve gelir vergisinden elde ettikleri haksız kazanç ayda 90 milyon liradan, yılda 1 milyar lirayı aşıyor. Rapora göre; Türkiye’de kaçak olarak bulunan göçmen işçiler düşük ücretlerin yanı sıra herhangi bir sosyal ve sağlık güvencesine de sahip değiller ve insan hak ve özgürlüklerine yakışmayacak koşullarda ve saatlerde çalıştırılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri ve TÜİK’in kalış süreleri üzerinden yapılan hesaplamalara göre en fazla kalanlarda ağırlığı Gürcistan vatandaşları oluşturuyor. Gürcistan vatandaşlarını Azerbaycan, Rusya ve Türkmenistan vatandaşları izliyor.

 


 

“Yabancı Kaçak İşçiler ve Türkiye’ye Göç Hareketi” raporunu değerlendiren Yalova Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı İslam Doğan, yabancı işçilerin Türkiye’de kayıt dışı ekonomi ve haksız rekabetin önemli ayaklarından biri haline getirildiğini bu konudaki denetimlerin ise yetersiz kaldığını belirtiyor. İş müfettişlerince 2011 yılında yalnızca 3 bin 10 kişinin yabancı kaçak işçi olarak çalıştığının tespit edilebilmiş olmasının durumu anlattığını dile getiren Başkan İslam Doğan, 1 Şubat’ta yürürlüğe giren yeni vize rejiminin kaçak çalışmanın önlenmesine katkı sağlayabileceğine dikkat çekti. Türkiye’de özellikle ev işlerinde, hasta ve çocuk bakımında çok sayıda kaçak işçinin çalıştırıldığını anımsatan Doğan; esas önlem alınması gereken noktanın “sığınmacı, mülteci, transit göç, kaçak işçi göçü”nün yaşandığı sınır ve sınır kapılarındaki denetim olduğunu dile getirdi.

 

 

YORUM EKLE