banner131

Ekonomi Bakanlığından rekabetçi destek

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nca uygulanmaya konulan “ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİMESİNİN DESTEKLENMESİ” kapsamında hazırlanması planlanan projelere ilişkin bilgilendirme toplantısı Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Ekonomi Bakanlığından rekabetçi destek

Toplantıya Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nail ÇİLER, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Halit UÇAR ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Kocaeli Yatırım Destek Ofisi uzmanlarından Dr. Arif SEMERCİ ve Gebze İrtibat Bürosu’ndan Osman YAMAN da yer aldı.

 

 Uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesi dünya genelinde Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa İmar Bankası’nca, Türkiye’de Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere KOSGEB ve Kalkınma Ajansları aracılığı ile desteklenmektedir.

 

Türkiye’de Uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesi çalışmaları 23.09.2010 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ – UR-GE Proje Bazlı Destek Programı (Tebliğ No: 2010/8)” tebliğ çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı’nca yürütülmektedir. Tebliğin amacı;

1-Aynı bölgede ve aynı iş kolunda olan,

2-Aynı değer zincirinde faaliyet gösteren,

3-Birbiriyle işbirliğinde bulunan ve aynı zamanda birbirine rakip olan,

4-Birbiriyle ilişkili işletmelerin ve onları destekleyici kurumların bir araya gelerek

5-Birbirlerine değil dünyaya karşı birlikte rekabet edebilmelerinin zeminini sağlamak ve bu yolla işletmelerin dış ticaret hacimlerinin artmasına katkı sunmaktır.

 

Tebliğden yararlanabilecek organizasyonlar ise; İşbirliği Kuruluşları (aracılığıyla üye şirketler),Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, İmalatçı Dernek/Birlik/Kooperatifler olarak belirlenmiştir.

 

Tebliğ kapsamında uygulanacak projenin süresi en fazla 36 ay, destek oran ise %75 olacaktır. Projeye “İşbirliği Kuruluşları’nın üyesi olan şirketler başvurabileceklerdir. Projede Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı illerinde en az 5 şirket, diğer illerde en az 10 şirket katılımcı olarak yer alabilecektir. İşbirliği Kuruluşu aynı anda en fazla 5 proje yürütebilecektir.

 

Tebliğ gereği desteklenen proje faaliyetleri; Eğitim ve Danışmanlık Programları, Yurtdışı Pazarlama Programları (Ortak Pazar Araştırmaları, Pazar Ziyaretleri, Küme Tanıtım Faaliyetleri, Ticaret Heyetleri, Yurtdışı Fuar Ziyaretleri, Eşleştirme vb. Organizasyonlar), Alım Heyetleri, Bireysel Danışmanlık, İşbirliği Kuruluşuna İstihdam Desteği olarak tespit edilmiştir.

 

Başvurular proje başlangıç tarihinden en az 2 ay önce İşbirliği Kuruluşu tarafından Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne yılın tüm iş günlerinde yapılabilir. Projeye istenilen zamanda istenilen faaliyet eklenebilir. Eğitim veya danışmanlık faaliyetlerine katılmayan şirketler yurt dışı pazarlama programları ve alım heyetlerine katılamazlar.  Hazırlanan proje kapsamında istihdam edilen 2 uzman personelin her biri için proje süresince ve toplamda 3 yılı aşmamak üzere, ilgili İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli brüt ücreti tutarı kadar destek verilir ve 3 yıllık süre uzman personelin işe başlama tarihiyle başlamaktadır.

 

Toplantı, sunumun tamamlanmasının ardından Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyelerinin konuya ilişkin sorularının cevaplandırılması ve Gebze özelinde “ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİMESİNİN DESTEKLENMESİ”kapsamındayapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesiyle son buldu.

 

 

 

YORUM EKLE