ELER Projesi hızla ilerliyor

Olası bir deprem sonrası ortaya çıkması muhtemel hasar dağılımı ve can kayıplarını önceden öngörerek etkin bir müdahalenin alt yapısını oluşturmak ve Yalova’da 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan ve çöküntü bölgelerinin dönüştürülmesinde öncelik sırasının belirlenmesi ve Kentsel Dönüşüm Master Planı’nın altyapısının oluşturulması amacıyla ELER (Deprem Kayıp Tahmin Programı) projesinde çalışmalar başladı.

 ELER Projesi hızla ilerliyor
Olası bir deprem sonrası ortaya çıkması muhtemel hasar dağılımı ve can kayıplarını önceden öngörerek etkin bir müdahalenin alt yapısını oluşturmak ve Yalova’da 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan ve çöküntü bölgelerinin dönüştürülmesinde öncelik sırasının belirlenmesi ve Kentsel Dönüşüm Master Planı’nın altyapısının oluşturulması amacıyla ELER (Deprem Kayıp Tahmin Programı) projesinde çalışmalar başladı.
 Proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile İBB-AKOM yetkilileri ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ve Yalova Belediyesi ile koordineli olarak çalışmalar yürütülüyor.
Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün projesi olan ELER Projesi ile ilgili olarak açıklamada bulunan İl Müdürü Dr.Osman Ulukaya, “Proje sonunda elde edilen veriler ve çalışmalar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitinde, şehrimizin yeniden yapılacak planlamalarında ve 6306 sayılı Kanun kapsamındaki diğer uygulamalarda kullanılabilecektir.
Projenin girdi ihtiyacını sağlayıp yapı stoku envanteri oluşturmak için Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü verileri, Yalova ili merkez ve ilçe belediyelerinden alınan veriler, İl Nüfus Müdürlüğü’nden alınan veriler kullanılmaktadır. Bu veriler kullanılarak oluşturulan Yapı Stoku Envanterinde İlimizdeki her bina ile ilgili inşaat bilgileri, her binanın koordinatları ve binalarda yaşayan kişi sayısı ile ilgili veriler bulunmaktadır. Şu anda il merkezindeki 4 mahalle için bina envanteri sınıflandırmasını oluşturduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen alanında yetkin Şube Müdürü ve personelleri ile koordineli olarak ELER programının nasıl kullanılacağı ve analizlerin nasıl yapılacağı hakkında yoğun bir çalışma yapıldı ve 4 mahalle için Yapı Stoku Envanterinde yer alan verileri programa yükledik. Böylece şiddetini ve yerini programda belirlediğimiz deprem senaryoları neticesinde bu 4 mahallede oluşabilecek yıkımı ve hasar dağılımını görüp istatistiki veriler elde etmeye çalıştık. Bu proje kapsamında ekibimizle yaptığımız çalışmayı il geneline yayıp elde ettiğimiz sonuçlardan 6306 sayılı Kanun kapsamındaki  çalışmalar için  kullanılacaktır” dedi.
YORUM EKLE

banner137

banner138