ETO Derneği, Organik Tarım Paneliyle açılıyor

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz, 10 Temmuz Salı günü Ekolojik Tarım Organizasyonu (ETO) Yalova Şubesi’nin açılışının yapılacağını, aynı zamanda enstitüde bir organik tarım paneli gerçekleştirileceğini söyledi.

ETO Derneği, Organik Tarım Paneliyle açılıyor

“Organik Tarımda kullanılan girdiler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri” konulu panel, enstitünün Prof. Dr. Sabahattin Özbek Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. 10 Temmuz Salı günü saat 13.30-17.00 arasında yapılacak olan panelde, panelist olarak Doç. Dr. Şahin Anıl, BÜGEM, GKGM temsilcileri, Prof. Dr. Dilek Anaç, Prof. Dr. Ruhsar Yanmaz, Doç. Dr. Seral Yücel, Atila Ertem ve Rahmi Aydın yer alacak.

 

ETO Derneği hakkında

 

ETO, ülkemizde ekolojik (organik, biyolojik) tarımın bir şemsiye organizasyon altında hızlı ve sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla üretici, tüketici, işleyici, tüccar, kontrolör, araştırıcı ve teknik elemanların katılımıyla 1992 yılında İzmir’de kurulmuştur. Günümüze dek ekolojik tarımın farklı alanlarında çok sayıda kısa kurs, seminer, konferans ve panel düzenlemiş, fuarlara katılmış, eğitim materyalleri hazırlamış, 1999, 2001, 2006 ve 2010 yıllarında dört Türkiye Ulusal Organik Tarım Sempozyumu düzenlemiş, özellikle hassas alanlarda organik tarımın benimsenmesine ve kapasite geliştirmeye yönelik birçok ulusal ve uluslararası proje yürütmüş ve ortak olarak görev almıştır. Derneğin 2007 başında seçilen yeni yönetim kurulunun hazırladığı programda, organik tarımın tüm yurt çapında geliştirilerek yaygınlaştırılması, organik ürün pazarının genişletilmesi, ülkemizin organik tarımla ilgili yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde temsil edilmesi konuları öncelikle ele almıştır.

 

Ekolojik tarımın tanıtılmasını hedefliyor

 

Derneğin amacı, dernek web sitesi olan eto.org.tr’de, “Ekolojik tarımın tanıtılmasına, yayılmasına, sevdirilmesine ve bu konu ile ilgili bulunan bilimsel araştırmaların yapılmasına çalışmak, Ekolojik tarımın teknik ve ticari alanlarında faaliyetlerde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar arasındaki faaliyetleri düzenlemek, çalışmaları teşvik etmek, mesleki formasyonlarının gelişmesine ve menfaatlerinin korunmasına yardımcı olmak; Üniversiteler, araştırma kurumları ve benzeri müesseselerle gerekli her türlü işbirliğini ve organizasyonu sağlamak; Ekolojik ürünler için iç pazar oluşturulmasına çalışmak ve desteklemek; Ekolojik ürünler ile ilgili iç ve dış pazarın sağlıklı geliştirilmesine katkıda bulunmak ve denetlemek; Sertifikasyon ve teftiş aşamalarında organizasyon desteğinde bulunmak; Dernek logosunun iç ve dış pazarlarda denetimli olarak kullanılabilmesine olanak sağlamak; Üretim, işletme ve pazarlama aşamalarında ortaya çıkan tüm sorunların çözümünde ilgili yerli ve yabancı, özel ve tüzel, kişi ve kuruluşlar ile ilişkilerde bulunmak, inceleme yapmak, rapor düzenlemek ve kamuoyunu aydınlatmak olarak açıklanıyor.

 

YORUM EKLE

banner137

banner138