banner134

İl Genel Meclisi’nde Başkanlık seçimi

İl Genel Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı 4 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan ilk oturumla başlayacak. Toplantının ilk gününde İl Genel Meclisi Başkanının gizli oyla seçimi yapılacak. Meclis ardından 5302 sayılı yasanın 11.maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 18.maddesi gereğince Birinci Başkan Vekili, İkinci Başkan Vekili, 2 Asil Katip Üye ve 2 Yedek Katip üyenin ayrı ayrı gizli oyla seçimini gerçekleştirecek.

 İl Genel Meclisi’nde Başkanlık seçimi
İl Genel Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı 4 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan ilk oturumla başlayacak. Toplantının ilk gününde İl Genel Meclisi Başkanının gizli oyla seçimi yapılacak. Meclis ardından 5302 sayılı yasanın 11.maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 18.maddesi gereğince Birinci Başkan Vekili, İkinci Başkan Vekili, 2 Asil Katip Üye ve 2 Yedek Katip üyenin ayrı ayrı gizli oyla seçimini gerçekleştirecek.
İl Genel Meclisi nisan ayı oturumlarının ikinci gününde ise; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. maddesi İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince İl Genel Meclis Üyeleri arasından 3 encümen üyesinin gizli oyla seçilmesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince İhtisas Komisyonları seçiminin yapılması, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2015 Yılı Faaliyet Raporunun, 5302 sayılı yasanın 10. ve 18. maddeleri gereğince İl Genel Meclisi tarafından değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi konularını görüşerek kararak bağlayacak.
İl Genel Meclisi’nin beş gün boyunca sürecek olan nisan ayı oturumlarında meclisin görüşeceği diğer gündem maddeleri ise şöyle: “İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan köy ve beldelere kurulumu yapılan güvenlik kameralarının İlçe Jandarma Komutanlıklarınca takip ve kontrolünün sağlanmasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 5 adet taşınabilir bilgisayar ve 5 adat belleğin satın alınmasında kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi, Yalova Devlet Hastanesi hizmet binasının arka bölümünde bulunan morg ve otopsi salonunun fiziki şartlarının ayrıntılı otopsi işlemleri için yetersiz olduğundan, anılan ünitenin büyütülerek fiziki şartlarının iyileştirilmesi için ayrılan ödeneğin yetersiz olması nedeniyle İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çalışmaları doğrultusunda Yalova İl Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, İlimizin biyoçeşitliliğinin tanıtılması ve korunmasına yönelik çalışmaların en önemli ayağı olan İlköğretim Okullarında okuyan öğrencilere tabiat sevgisini aşılayacak, biyoçeşitliliğimizi ve yaban hayatımızı tanıtacak ve biyokaçakçılıkla mücadele konusunda bilinçlendirecek eğitimler kapsamında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından senaryosu onaylanan “Samur Nerede” adlı müzikli tiyatro oyununun ücretsiz olarak Yalova İl ve İlçelerindeki okullarda oynanması için İl Özel İdaresi bütçesinden  15.000,00 ödenek tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi, Altınova İlçesi, Subaşı Beldesinde asayiş olaylarının kontrolünün sağlanması, suç ve suçluların yakalanmasında güvenlik güçlerine yardımcı olunması amacıyla, Subaşı Beldesinde kurulması planlanan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) Sistemi için İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli maddi desteğin sağlanması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, İlimiz merkez, Elmalık Köyünde bulunan Salim Delen İlkokulunun arkasındaki alana yapılması planlanan ve projesi hazırlanan futbol antrenman sahasının İl Özel İdaresi imkanlarıyla yaptırılması ve bu iş için gerekli olan ödeneğin tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi, İl Genel Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 7 sayılı kararına istinaden, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların aranması ve işletilmesi sırasında mevcut kaynakların yok olma riski hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesi, bu kaynaklardan yararlanan mevcut işletmelerin yıllık jeotermal kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi, arama ve işletme başvurusunda bulunan talep sahiplerinin kaynak rezervleri hakkında yapılacak bilimsel çalışmalar için ihtiyaç duyulan mali kaynağın temini ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığının 26.01.2016 tarih ve 16301 sayılı yazılarında belirtilen hususların değerlendirilerek, ona göre izlenecek yol ve uygulanacak proje için kaynak temin edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, Çınarcık İlçesi, Şenköy Köyü, Karatepe Mahallesi yollarının parke yapılması ve adı geçen mahalleye kanalizasyon şebekesi tesis edilmesiyle birlikte varsa sorun teşkil eden diğer kanalizasyonların tespit edilerek bakım ve onarım işlerinin bir arada değerlendirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi. İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk kapsamında bulunan köylere götürülmesi gereken ve önem ve öncelik arz eden alt ve üst yapı hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için mali kaynağın temini amacıyla gelir arttırıcı mahiyette gerekli çalışmanın başlatılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi. İçme suyu, kanalizasyon ve sulama tesislerinde kesintisiz güneş enerjisi sisteminin uygulanması için gerekli çalışmanın yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan raporun, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunulması” konuları görüşülecek.
YORUM EKLE