İl Genel Meclisi’nde kabul edilen AKSA’nın itirazları nelerdi?

Geçtiğimiz hafta İl Genel Meclisi’nde kabul edilen Aksa’nın itirazlarının, aynı konuda Yalova Belediye Meclisi farklı karar aldığı için bir hükmü bulunmuyor. Yalova Çevre Düzeni Planı'nda 2009-2012 arasında plansız kalan bölge, yeniden 'sanayi alanı' olarak onaylanmış, ancak itiraz süresi içindeki AKSA’nın yaptığı itirazlarda, kömür yakıtlı termik santralin kazanılmış hakkı olduğunu ve kömür yakıtlı santralleri engelleyen plan kısıtının, şirket aleyhine özel olarak alınmış bir karar olduğunu iddia edilerek, plan notunun iptali istenmişti.

İl Genel Meclisi’nde kabul edilen AKSA’nın itirazları nelerdi?

Aksa’nın Meclis’te kabul edilen itirazının metni :

“10.01.2012 tarihi itibarıyla ilan edildiğini öğrendiğimiz Yalova ve Çevresi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda yer verilmiş olan “1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve buna bağlı yapılacak olan alt ölçekli imar planlarında planlamaya alınan alanlarda, sanayi tesislerinin üretim sürecinde ihtiyaç duyacakları depolama tesisleri hariç (sıvı, katı, gaz) terminaller oluşturulamaz. Bu alanlarda kömür yakıtlı enerji üretim tesisleri ile kömür yakıtlı termik santraller kurulamaz” şeklindeki plan notunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) yürürlükteki 1/5000 ölçekli planı ile uyumsuz olması nedeniyle iptali talebimiz hakkındadır”

 

“22.04.2009 tarihli üretim lisansı hükümsüz hale getirilmeye çalışılmaktadır”

İtiraz dilekçesinde, “Belirtelim ki, söz konusu plan notu bir yandan “kesintisiz” üretim içinde faaliyet göstermesi gereken termik santral projeleri bakımından, maddi gerçeklerle bağdaşmamakta ve fakat daha da önemlisi salt bölgedeki yegane termik santral yatırımı olan şirketimiz yatırımını hedef almaktadır. Bu kapsamda da söz konusu plan notuyla, hem imar hukuku yönünden yatırımın dayanağı olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarını yok varsayılmakta hem de bu tür enerji yatırımları bakımından yegane yetkili ve uzman makam olan EPDK tarafından tesis edilmiş olan 22.04.2009 tarihli “üretim lisansı” hükümsüz hale getirilmeye çalışılmaktadır. Oysa ki, yürürlükteki mevzuat uyarınca böyle bir plan notu öncesinde ilgili kurumlar olan EPDK, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın olumlu görüşlerinin alınması gerektiği izahtan varestedir. Ancak söz konusu plan notunun bu konuda hiçbir yetkili makamın olumlu görüşü alınmaksızın hazırlanmış olduğunu ve dolayısıyla yetki aşımında bulunulduğu çok açıktır. Nitekim bu nedenle de söz konusu plan notu, hem yürürlükteki Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planları ile hem de EPDK’nın üretim lisansının kapsamı ile açıkça uyumsuzdur. Diğer taraftan, söz konusu plan notunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Tşk. ve grv.hk. KHK kapsamında, enerji tesisleriyle ilgili planlama yetkilerinin merkezi idareye, (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na) verilmiş bulunduğundan, ayrıca bakanlığın bu konuda olumlu görüşü olmaksızın söz konusu plan notunun düzenlenmesi, açık bir yetki gaspı hali oluşturmaktadır” deniliyor.

 

İptal talep edilmişti

Aksa dilekçesinin sonuç kısmında, “Yalova ve Çevresi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında yer verilmiş olan “1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve buna bağlı yapılacak olan alt ölçekli imar planlarında planlamaya alınan alanlarda, sanayi tesislerinin üretim sürecinde ihtiyaç duyacakları depolama tesisleri hariç, ticari amaçla çevre sağlığı yönünden tehlike yaratacak maddelerin depolanacağı (sıvı, katı, gaz) terminaller oluşturulamaz. bu alanlarda kömür yakıtlı enerji üretim tesisleri ile kömür yakıtlı termik santraller kurulamaz” şeklindeki plan notunun yeniden değerlendirilerek iptaline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz” diyor. Dilekçe ekleri arasında 06.09.2011 tarih ve 2011/15 nolu termik santral yapı iskan belgesi (yapı müteahhiti vatanım beton, sözleşme tarihi 1.6.2009, Şantiye şefi , selim gülsün, sözleşme tarihi 4.1.2010);  Üretim lisansı 22.04.2009, lisans no : EÜ/2070-6/1464,  Lisans tadili : 03.12.2009 2324-22 kurul kararı, Lisans tadili : 13.10.2010 2817-9 kurul kararı yer alıyor.  İl Genel Meclisi’nin gizli oturum ve gizli oylamasıyla 8 üyenin evet oyu ile kabul edilen itirazların içeriği bu maddeleri içeriyor.

YORUM EKLE
YORUMLAR
m.naci pamuk
m.naci pamuk - 6 yıl Önce

Aksa doğal gazlaçalışan tesisini linyitle çalıştırırsa dasha çok para kazanacak diye insanların ölümüne göz yumulamaz.Yatağandaki termik santral zehir saçıyor.35 kişi kanserden öldü.65 kişi hasta ölümü bekliyor.İnsanları ve yalovayı imha etmeye kimsenin hakkı yok.Santrale hayır