İlk toplu sözleşme, memurlara teşvik paketi olsun

Yalova Memur Sen ve Eğitim Bir Sen İl Başkanı Zekeriya Yayla, toplu sözleşme hakkının Memur Sen’in zaferi olduğunu belirterek 12 Eylül referandumu öncesi toplu sözleşmeyi anayasa değişikliği paketine koyduran, referanduma destek veren tek konfederasyon Memur-Sen olduğunu söyledi.

İlk toplu sözleşme, memurlara teşvik paketi olsun

Yalova Memur Sen ve Eğitim Bir Sen İl Başkanı Zekeriya Yayla, “Toplu sözleşme hakkı, Memur-Sen’in zaferidir.  Toplu görüşme sürecinde, toplu sözleşmeye yönelik taleplerini ileten, ancak düzenlenen çalıştaya bile katılma ciddiyetinden uzak bazı konfederasyonlar, bugün toplu sözleşmeye sahip çıkma yarışındalar.  12 Eylül referandumu öncesi toplu sözleşmeyi anayasa değişikliği paketine koyduran, referanduma destek veren tek konfederasyon Memur-Sen’dir. Hizmet kolu toplu sözleşmesinin yasadan çıkarılmasını engelleyen yine Memur-Sen'dir. Toplu sözleşme yasasının çıkması için bu kadar mücadele eden Memur-Sen, toplu sözleşme sürecinden de başarıyla çıkacaktır. Hükümet, 2003, 2006, 2009 ve 2012 yıllarında sermayeye yönelik dört teşvik paketi yürürlüğe koymuştur. Türkiye ekonomisi bugün, dünyanın en çok büyüyen ikinci ekonomisidir.

Bu şartlarda, Memur-Sen olarak ilk toplu sözleşmenin kamu görevlilerine motivasyon ve teşvik paketi niteliliğinde olmasını istiyor ve bekliyoruz. Eşit işe eşit ücret vermek iddiasıyla çıkartılan 666 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname, eşitliği sağlamak yerine, yeni eşitsizlikler oluşturmuştur. Bu kanun hükmündeki kararnameyle daire başkanı ve üstü kadrolar ile alt kadrolarda bulunanların maaşları arasındaki makas yeniden açılmıştır. Söz konusu kararnameyle öğretmen, öğretim elemanı, din görevlisi ve KİT çalışanının ek ödemelerinde hiçbir artış yapmayıp, genel müdür ve müsteşara bir seferde 772 TL vermeyi eşit işe eşit ücret saymışlardır. Kapalı kapılar arkasında bir günde bu kararnameyi hazırlayanlar, toplu sözleşme kanununu ancak 18 ayda yasalaştırabilmişlerdir. Bürokratlarına bir seferde asgari ücretten daha fazla zam veren hükümet,  kamu görevlilerinin çoğunluğu için talep edeceğimiz artışları yok sayma ve kabul etmeme lüksüne sahip değildir.

Maliye Bakanlığı, her yıl müzakereler öncesi önereceği rakamı bir gazete aracılığıyla duyurma geleneğini sürdürerek, bu yıl da 3+3 gibi komik bir zam artışından söz etmiştir. Maliye Bakanlığı, şunu bilmelidir; kanun hükmünde kararname dönemi kapanmıştır. Memurlar şeffaf bir şekilde toplu sözleşme yapacaktır. Siyasetin ve bürokrasinin söylediği değil, toplu 2012 Mart itibarıyla yıllık enflasyon TÜFE’de 10.45’dir. 2012 yılında kullanılan makdu harçların artırılmasında yeniden değerleme oranı 10.26’dır. Diğer taraftan sadece mart ayında, evlerde kullanılan elektriğe yüzde 9.26, doğal gaz fiyatına yüzde 18.70 zam yapılmıştır. Tüm ürünlerin fiyat artışına sebep olan bu iki stratejik maddeye yıllık bazda yapılan yüzde 30’ların üzerindeki zamların önümüzdeki dönemde enflasyonu artıracağı kesindir. Öte yandan 2011 yılı gerçekleşen büyüme rakamı yüzde 8,5, 2012 yılı büyüme hedefi en az yüzde 4’dür. Dünyanın en pahalı akaryakıt ve likit petrol gazını kullanan ülkesiyiz. Toplu sözleşme taleplerimizi, yukarıda saydığımız rakamlar ve içinde bulunduğumuz gerçekler yanında toplu sözleşmenin iki yıllık olmasını dikkate alarak belirledik. Genel hatlarıyla taleplerimiz şu şekildedir:

Yüzdelik zam, 2012 yılı için yüzde 16, 2013 yılı için yüzde 14'dür. Taban aylığa zam, yüzdelik artışlara ek olarak 2012 yılı için 120 TL, 2013 yılı için 80 TL olmalıdır. Ek ödemelerde artış, ek ödemede öğretmen ve öğretim elemanı için 50 puan(314 TL), din görevlileri, hekim dışı sağlık personeli, sivil savunma uzmanları ile KİT’lerdeki 2 Sayılı Cetvele tabi personelden ek ödeme oranlarında artış yapılmayanlara 25 puan (157 TL) artış yapılmalıdır. Kıdem aylığı, kıdem aylığı göstergesi 20’den 100’e çıkarılmalı, 25 yıllık süre sınırlaması uygulanmamalıdır. Toplu sözleşme ikramiyesi, 2012 yılında 90 TL, 2013 yılında 120 TL olmalı. Eş yardımı, 2012 yılında 200 TL, 2013 yılında 240 TL olmalıdır. Çocuk yardımI, 2012 yılında 50 TL, 2013 yılında 60 TL olmalı, üniversite öğrenimi gören çocuklar için bir kat artırımlı olarak ödenmelidir.

Yan ödeme katsayısı, yan ödeme katsayısı 3 kat artırılarak, memur maaş katsayısına eşitlenmelidir. Doğum yardımı, 165 TL olan doğum yardımı 660 TL’ye yükseltilmelidir. Ölüm yardımı, 1256 TL olan ölüm yardımı; memurun kendisi için 2512 TL’ye, eş ve çocukları için 628 TL olan ölüm yardımı 1256 TL’ye çıkarılmalıdır. Kreş yardımı, kurumlarca kreş hizmeti sunulmalıdır. Kreş hizmetinin sunulmaması halinde 0-4 yaş grubundaki her çocuk için 140 TL ödenmelidir. Evlenme yardımı, ilk defa evlenen memura 3140 TL, ilk defa evlenen çocuğuna ise 1884 TL evlenme yardımı verilmelidir. Ulaşım yardımI, kamu görevlilerine her mesai günü için 4 TL ulaşım yardımı yapılmalıdır. Yemek yardımı, kamu görevlilerine çalışma saati içerisindeki her öğün için 5 TL yemek yardımı ödenmelidir. Giyecek yardımı, kamu görevlilerinin tamamına en düşük 100 TL olmak üzere giyecek yardımı yapılmalıdır. Muayene ve tedavi katılım payı, muayene katılım payı ve reçete bedeli katılım payı alınmamalıdır. 4/C statüsünde istihdam edilen personelle ilgili olarak; 4/C Statüsündeki personel 12 ay süreyle istihdam edilmelidir, mevcut ücretlerine 200 TL seyyanen zam yapılmalıdır, eş, çocuk, giyecek ve yemek yardımından yararlandırılmalı, çalışmalarına esas sözleşmelerinden damga vergisi alınmamalıdır, 1 Ocak 2013 itibarıyla kadrolu statüye geçirilmelidir.

Sözleşmeli personelle ilgili olarak; 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi,  5593 Sayılı Kanun,  TRT,  Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl Özel İdareleri ile diğer kurumlardaki sözleşmeli personel ile 399 Sayılı KHK kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel kadrolu statüye geçirilmelidir. Ek olarak; Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde istihdam edilenlerden ön lisans ve lisans mezunu olup yürüttükleri görevler itibarıyla memurluk sıfatını gerektiren hizmetleri yürütenler memur kadrolarına geçirilmelidir. “dedi.
YORUM EKLE