İnsan Hakları Kurulu, İDO’ya ‘dur’ dedi

İl İnsan Hakları Kurulu, Yalova ile İstanbul arasında deniz yolcu taşımacılığı yapan İDO’nun esnek fiyat ve öncelikli geçiş uygulamasına son verilmesine yönelik bir karar alarak, kararı Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Rekabet Kurumu’na gönderdi.

İnsan Hakları Kurulu, İDO’ya ‘dur’ dedi

Geçtiğimiz ay, yerel meclis toplantısından sivil toplum örgütü temsilcilerinin olay çıkabileceği gerekçesiyle oturumdan çıkarılmasıyla ilgili şikayeti değerlendirmeyi gerekli görmeyen İl İnsan Hakları Kurulu, İDO’nun haksız rekabete yol açtığı belirtilen uygulamalarına ise sert tepki verdi.

 

Karar Ulaştırma Bakanlığı, Rekabet Kurumu ve Başbakanlığa gönderildi

 

Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş başkanlığında bir araya gelen kurul, aldığı 2012/4 no’lu kararla, kurulun komisyon raporunda belirtildiği gibi, İDO tarafından uygulanan esnek fiyat politikası ve öncelikli geçiş hakkının vatandaşların mağduriyetine son verecek şekilde yasal mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi için Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Rekabet Kurumu’na gönderilmesi kararını aldı.

 

Komisyon raporu ilgili yasalara atıfta bulunuyor

 

İnsan Hakları Kurulu İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, kurul kararına esas olan raporunda, Faruk Kırtay ve Mustafa Bilgin’in başvurularını değerlendirdi. Raporda, İstanbul ile Yalova arasında alternatif bir deniz taşımacılığı uygulaması olmadığı, bu nedenle uygulanan esnek fiyat ve öncelikli geçiş uygulamalarıyla ilgili olarak, BM İnsan Hakları Bildirgesi’nin 48’inci maddesindeki, “Herkesin ülkesindeki kamu hizmetlerinden eşit yararlanma hakkı vardır” ifadesi, Rekabetin korunması hakkındaki kanun’un ‘hakim durumun kötüye kullanılması’ başlıklı 6.maddesi, 4046 sayılı kanun’un 2.maddesinin B fıkrasında ‘oluşabilecek tekelci yapının önlenmesi’, Avrupa Kentsel Şartı İlkeleri ana başlıklarından biri olan, ‘ulaşım ve dolaşım, özellikle özel araçlarla seyahat hacminin azaltılması gerekliliği, yaşanabilir bir kent oluşturmaya yönelik biçimde düzenlenmeli ve çeşitli ulaşım alternatiflerine izin verilmelidir” maddelerinde belirtildiği şekliyle değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Raporda, “Vatandaşımızın ağır derecede mağduriyetine sebep olan esnek fiyat politikası ve öncelikli geçiş sistemini, ilgili yasal mevzuatında belirtilen hükümlere karşı gelerek uygulamamakta ısrar eden İDO’nun bu uygulamaya son verdirilmesi amacıyla gereğinin yapılması konusunda, özelleştirmenin tarafı olan İBB yanında, Başbakanlık İnsan Hakları, Ulaştırma Bakanlığı ve Rekabet Kurumu’na gönderilmesi kanaati, kurulumuza iletilmiştir.” denildi.

 

YORUM EKLE