İş işten geçmeden deprem sigortasını yaptırın

17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Gölcük depremi tüm İzmit körfezini etkilemiş ve bir çok yerleşim biriminde ağır hasarlara yola açmıştı. Yaşanan bu acı tecrübeden sonra yapı denetimi ve kontrolü bir hayli sıkı tutulmakla birlikte vatandaşların evlerini sigortalatması da zorunlu hale getirildi.

İş işten geçmeden deprem sigortasını yaptırın
Çıkarılan kanunlarla vatandaşların evlerini sigortalatmaları zorunlu hale getirilmiştir. 25/11/1999 tarihli 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir. Sigorta kapsamı dışında kalan binalarsa şöyle:

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,

Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,

634 sayılı kat mülkiyeti kanununa tabi olsun veya olmasın tamamı ticari ve sınai amaçla kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),

Hazine arazileri üzerine kaçak olarak yapılmış olan binalar,

İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,

27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.

Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar

 

Yalova Marmara’nın en sigortalı ili

Zorunlu Deprem Sigortası işlemelerini yürütmek üzere kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu kurulmuş ve yapılardaki sigorta işlemleri bu kurum üzerinden yürütülüyor. 17 Ağustos depreminin ardından yapıları sigortalatma konusunda artan denetimler Türkiye genelinde sigortalı yapıların oranı arttı. Yedi bölge içinde sigortalı yapı oranı % 31,10’la en yüksek olan Marmara bölgesi oldu. Bunu sırasıyla % 24,30’la Ege, %23,50’yle İç Anadolu, % 18,00’la Akdeniz, % 17,00’la Karadeniz, % 16,70’le Doğu Anadolu, % 13,30’la Güney Doğu Anadolu izliyor. Ayrıca Marmara Bölgesinde sigortalılık oranı en yüksek ilde % 42,60’la Yalova oldu. Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili konuşan Tuna Sigorta Acentesi yetkililerinden Evren Üstün “17 Ağustos depremi Gölcükte olmasına rağmen Marmara Bölgesinde sigortalılık oranı en yüksek şehir % 42,60’la Yalova oldu. Yalovalılar özellikle depremden sonra yürürlüğe giren Zorunlu Deprem Sigortasını yaptırma konusunda diğer illere göre her zaman daha önde oldular. Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili bir kanun var ancak her hangi bir yaptırımı yok devlet bunu dolaylı yaptırımlarla teşvik etmeye çalışıyor. Mülk sahipleri oturdukları yerleri kullanırlarken sigortalatmadıkları için herhangi bir yaptırımda bulunulmuyor. Ancak evini satmak isteyen mülk sahiplerine tapuda sigorta yaptırmadan satışa müsaade etmiyorlar. Yine elektirik ve su aboneliğini üzerine alırken de sigorta soruluyor. Yani bu şekilde vatandaşlar deprem sigortası yaptırmaya teşvik ediliyor. Bizler vatandaşlarımıza iş işten geçmeden deprem sigortalarını yaptırmalarını öneriyoruz.” Diye konuştu.

 

YORUM EKLE

banner137

banner138