banner131

Kaçak santral davası 23 Ekim’e uzadı

Ruhsatsız olarak inşaatına başlanan kömür yakıtlı termik santralle ilgili olarak görevi kötüye kullanmaktan yargılanan Taşköprü Belediye Başkanı Şaban Ertan, Fen Amiri Serhat Tarık Erdem ve 5 belediye meclis üyesinin yargılandığı davada 6’ıncı celse görüldü.

Kaçak santral davası 23 Ekim’e uzadı

Yalova Adliyesi 2.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen celseye yargılanan isimler katılmazken, Taşköprülü İl Genel Meclis Üyesi Bahar Doğan adına katılan avukat Fatih Büyükturan, davaya müdahillik taleplerini yineledi. Mahkeme salonuna basın mensuplarının girmesine izin vermeyen Hakim Mümin Sağlam, mahkemeyi bazı bağlantılı davaların akıbetinin sorulması amacıyla 23 Ekim 2012, saat 11.45’e erteledi.

Taşköprü Belediyesi adına savunma yapan Avukat Mustafa Koç, TEMA tarafından Aksa içindeki kömür yakıtlı santralin imar planıyla ilgili bakanlığa açılan davanın Danıştay 6.Dairesi’nde 2011/5851 esas no’su ile devam ettiğini, bir diğer davanın görevsizlik kararı ile tarafların katılmaması nedeniyle Danıştay’a gönderilmediğini söyleyerek dilekçesini tekrar ettiğini belirtti. Taşköprü’de yaşayan Bahar Doğan’ın avukatı Fatih Büyükturan ise bölgede yaşayan müvekkilinin santralden zarar gördüğünü belirterek davaya katılma taleplerinin kabul edilmesini istedi. Hakim Mümin Sağlam, Danıştay’da görülen kömür yakıtlı santral imar planı iptal davasının, Bursa 3.İdare Mahkemesi’nin 2011/555 ve 2010/580 Esas sayılı davalarının akıbetlerinin sorulmasına, müdahillik talebinin incelenmesine karar vererek mahkemeyi 23 Ekim 2012 tarihine erteledi.

 

Dava hangi sebeplerle açılmıştı?

 

Davanın açılmasına neden olan soruşturma, 7/9/2010 tarihinde alınan Çiftlikköy Kaymakamlığı İdare Kurulu Bürosu’nun 2010/5 sayılı kararı sonrası gerçekleşmiş, ardından kamu davası açılmıştı. Hakkında inceleme yapılan Taşköprü Belediye Başkanı Şaban Ertan, Belediye Meclis üyeleri İdris Yıldız, Sayim Ünlü, Satılmış Boyun, Sezen Bozkurt, Adem Sarpkaya ve Fen İşleri Müdür Vekili Serhat Tarık Erdem hakkında ön inceleme verilen kararda, belediyenin kaçak yapının yasallaştırılmasını sağlamak amacıyla yaptığı imar değişikliklerine, alınan bakanlık görüşlerine uyulmadığına ve açılan davalarda eksik bilgilendirme yapıldığı iddia edilmişti.

 

İddialar, “Usulsüz plan tadilatı yapmak, inşaata göz yummak”

 

Soruşturmaya ve davaya temel teşkil eden ön inceleme raporunda, İddia konusu ile ilgili olarak konuya ilişkin bilgi, belge ve ifadeler ve bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesi sonucunda, “Belediye Başkanı ve Fen İmar İşlerinden sorumlu müdürün inşaat ile ilgili 3194 sayılı imar kanununun 32.maddesi ve aynı kanunun 42.maddesi gereğince de zamanında herhangi bir işlem yapmayarak kaçak yapılaşmaya göz yumdukları TCK’nin 184.maddesi gereğince işlem yapmadıkları,

Plan Yapımına Dair Yönetmeliğin 14.maddesine aykırı şekilde olumsuz kurum görüşleri olmasına rağmen imar planlarında plan tadilatı yapıldığı,

Bu alanda yapılacak alt ölçekli planlamalarla ilgili olarak 1/50000 ölçekli plana göre uygulama yapılıp yapılmayacağı hususunda 28.12.2009 tarih ve 893-2339 sayılı Taşköprü Belediye Başkanlığı yazısı ile doğrudan bakanlıktan görüş istendiği halde, 14.01.2010 tarih ve 357/888 sayılı bakanlık görüşüne göre herhangi bir plan yapılmaması gerekirken, bu görüşe aykırı işlem yapıldığı,

Bölge İdare Mahkemesi’nin 15.04.2010 tarihli kararına rağmen ilgili idaresi tarafından yapının son durumunu belirten yeni bir yapı durdurma zaptı düzenlenmediği, santral sahasına konu olan diğer yapılarla birlikte inşa faaliyetlerinin devam etmesine müdahale edilmediği, böylece yukarıda zikredilen mahkeme kararına uygun işlem yapılmadığı,

Belirtilen nedenlerden dolayı,

3194 sayılı kanunun 32. ve 42.maddelerinin gerektiği gibi uygulamayarak usulsüz kaçak yapılaşmaya göz yuman ve ilgili bakanlık ve idari yargı kararlarına uygun işlem yapmayan Belediye Başkanı Şaban Ertan ve Fen İşleri Müdür Vekili Serhat Tarık Erdem, İmar planlarına aykırı bir şekilde başlayan bu inşaatı meşrulaştırmak için usulsüz olarak plan tadilatlarını gerçekleştiren ve ilgili meclis kararlarında imzaları bulunan Belediye Başkanı Şaban Ertan, meclis üyeleri İdris Yıldız, Sayim Ünlü, Satılmış Boyun, Sezen Bozkurt, Adem Sarpkaya haklarında 4483 sayılı kanunun 3. ve 6.maddesi gereğince soruşturma izni verilmesine, ayrıca aynı kanunun 9.maddesi gereğince kararın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 7.9.2010 tarihinde karar verildi.” şeklindeydi.

 

 

 

YORUM EKLE