Kamu çalışanları sokakta

Kamu çalışanları Türkiye genelinde olduğu gibi Yalova’da da sokağa çıktı ve 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekletirdi.

Kamu çalışanları sokakta
Hükümetin zam oranını yetersiz bularak protesto eden Kesk, Kamu-Sen ve Memur- Sen Konfederasyonu, DİSK’e bağlı sendikaların Uğur Mumcu Kültür Merkezi önündeki toplu eylemine bini aşkın kamu çalışanı ve vatandaşlar destek verdi.

Kamu Sen, “Toplu sözleşme görüşmeleri ‘cacığa’ çevrildi”

İlk olarak alana gelen Türk Eğitim Sen ve Kamu Sen üyeleri adına konuşan Türk Eğitim Sen İl Başkanı Mustafa Deviren, yüzde 7,5’luk maaş artış teklifinin kabul edilemez olduğunu ve toplu sözleşme görüşmelerinin ‘cacığa’ çevrildiğini söyledi.  Deviren, alkış ve sloganlar eşliğinde yapılan açıklamada, “Hükümetin taraflı tutumuyla oluşturulan toplu sözleşme masasında kamu görevlilerimiz, emeklilerimiz, dul ve yetimlerimiz için sunulan maaş artış teklifi, yüzde 3,5 + yüzde 4, yıllık toplam yüzde 7,5 olmuştur.

Dolayısıyla bu teklif 4 aylık enflasyon artışını dahi karşılamaktan uzaktır. Bir taraftan Türkiye’nin ekonomisi en hızlı büyüyen ülke olması dolayısıyla övünen yetkililerimiz, diğer taraftan memurlarına ve emeklilerine 4 aylık enflasyon kadar maaş artışı teklifi sunması, anlaşılır ve kabul edilebilir değildir. Tam 5 aydır hiç zam alamayan kamu görevlilerimiz 666 sayılı KHK ile ek ödemelerde yaratılan adaletsizliklerin çözülmesini, bir saatlik fazla çalışma karşılığında ödenen 1,35 TL’nin hiç olmazsa çalışanın 1 saatlik ücreti tutarına çıkarılmasını, 4/C’li çalışanlarımızın insan haklarına aykırı uygulamalarla çalışmaya mahkum edilmekten vazgeçilmesini, mağdur edilen unutulan 4/B’li ve diğer sözleşmeli çalışanlarımızın kadroya geçirilmesini, işyerlerinde yaşadıkları sorunların çözülmesini beklerken, aylarca çalışıp günlerce müzakere ettiğimiz taleplerimizin neredeyse hiçbirinin dikkate alınmadığını görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşamışlardır.

Kamu görevlilerimizin acil çözüm bekleyen yüzlerce sorunu varken, kamu işveren tarafının dalga geçercesine, bazı kamu görevlilerimize yoğurt, süt gibi gıda maddesi yardımı yapılması önerisi, toplu sözleşme görüşmelerinin ‘cacık’a çevrildiğini de bütün açıklığıyla gözler önüne sermiştir. Söz bitti, son çare olarak eylemi seçmek zorunda kaldık” dedi. Ardından Eğitim İş sendikalıları adına söz alan Eğitim İş İl Başkanı Yılmaz Melekis konuştu.

Düzgün, “KESK üzerine düşeni yapmaya hazır”

Eğitim Sen Yalova Şubesi’nden basın bildirisini okuyan Yalçın Düzgün, işçiler, sağlık çalışanları, mimar ve mühendisler, öğrenciler, veliler, kadınlar olarak bir arada olduklarını belirterek, “Emekçiler olarak bizler; Grevli Toplu Sözleşme Hakkımızı istiyoruz. İnsanca Yaşamaya yetecek kadar emeğimizin hakkı olan ücret artışlarımızı istiyoruz. Kamuda sözleşmeli, taşeron v.b. isimler altında, farklı statülerdeki güvencesiz çalışmaya son verilmesini ve tüm çalışanların iş güvencesine kavuşturulmasını istiyoruz.

Her ne ad altında olursa olsun kamu çalışanlarının aldığı tüm ek ödemelerin emekli aylığına yansıtılmasını, maaşlarının vergi dilimi artışından etkilenmemesini istiyoruz. Hükümetin sendikalar ve üyeleri üzerinde çeşitli yöntemlerle uyguladığı baskıların son bulmasını, özgür örgütlenme ortamının sağlanmasını istiyoruz.  Bu kayıtsızlık karşısında bir iki saatlik iş bırakma eylemleriyle, basın açıklamalarıyla ya da mitinglerle haklarımızı savunmamızın mümkün olmadığı açıktır. Aileleri ile birlikte sayısı 20 milyonu bulan kamu emekçilerinin ve emeklilerin insanca bir yaşam özlemine cevap vermek için mücadeleyi yükseltmekten başka çıkar yol yoktur.

Attığı her adımda kamu emekçilerinin ve halkın genel çıkarlarını temel almayı ilke edinmiş olan KESK her zaman olduğu gibi bugün de üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Bunun bir adımı olarak, en az kamu emekçilerinin, emeklilerin olduğu kadar kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesi sonucu parasız ve nitelikli kamu hizmetinden yoksun bırakılmak istenen tüm vatandaşlarımızın haklarını korumak için grevdeyiz” diye konuştu.

Yayla, “Bu duyarsızlığı kabullenemiyoruz”

Eğitim Bir Sen ve Memur Sen’de, öğleden sonra aynı yerde oturma eylemi gerçekleştirdi. Eğitim Bir Sen Yalova Şube Başkanı Zekeriya Yayla,  “2012-2013 yılı toplu sözleşmesi görüşmeleri kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları görevlileri arasında gerçekleşmiş ve anlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren onlarca talebin görmezden gelen kamu işveren heyeti, anlaşmazlığın ilk toplu sözleşmede, toplu sözleşme imzalanmamasının baş sorumlusudur. Sermayeye gelince kasasının kapısını açan, kamu görevlilerin haklı taleplerine cari açık gerekçesine sığınan hükümet, kamu görevlilerine verdiği değeri ortaya koymuştur.

Maaş zammı tekliflerini 2012 yılına ilişkin yüzde 10,26 yeniden değerleme oranına dahi çıkarmaya yanaşmayan hükümet, kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren onlarca teklifimize karşı teklif sunmayı bile gereksiz görmüştür. Toplu sözleşme masasında ek ödeme mağduriyetimizin giderilmesini, yüzdelik zam ve diğer toplu sözleşme tekliflerimizin karşılanmamasını kabul edemiyoruz. Bu duyarsızlığı protesto ediyor, Türkiye genelinde hizmet üretmiyor, bir günlük iş bırakarak burada oturma eylemi yapıyoruz. Memur-Sen olarak, kamu işveren heyetini, dolayısıyla hükümetin bu tavrını not ediyoruz ve hükümete kalkınmada iyi gidiyor olabilirsiniz ama adaletle ve gelirin adil dağıtımında sınıfta kaldınız diyoruz.

Hastane önünde de eylem vardı

Yalova Devlet Hastanesi’nin önünde de Sağlık Emekçileri Sendikası’nın eylemi vardı. SES Yalova Şube Başkanı Nezaket Ünal’ın yaptığı basın açıklaması ve kamu çalışanlarının eylemine hastaneye gelen vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

 

 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Bir Dost
Bir Dost - 7 yıl Önce

Sayın Yayla,
Eğer böyle iktidarın memura her kazığını not edeceksen sana kalın bir defter getireyim bari...