Mali Destek Programı Nisan 2012 Dönemi Sonuçları

Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı Nisan 2012 Dönemi Sonuçları Açıklandı

Mali Destek Programı  Nisan 2012 Dönemi Sonuçları
Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden oluşan Doğu Marmara Düzey 2 Bölgesi’nde Ulusal Plan ve Programlar çerçevesinde 2010 -2013 Doğu Marmara Bölge Planı’nın uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programının öncelikleri şu şekilde; Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması ve Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar, Bölge açısından kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları, Bölgenin rekabetçilik, AR-GE, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik teknoparkların, teknoloji geliştirme, iş geliştirme ve fuar merkezlerinin kurulması ve faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesini sağlamak amacıyla yapılacak fizibilite, plan ve proje çalışmaları, Büyük hacimli yatırım kararlarının alınmasına kısa vadede etki edecek faaliyetlere yönelik çalışmalar, Bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik fizibilite, araştırma, istatistikî veri ve analiz çalışmalar.

Bu kapsamda, ilgili mevzuat kapsamında uygulanan, 24 Nisan 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunca onaylanarak 2012 Yılı Nisan Dönemi proje başvuruları arasından destek almaya hak kazanan Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı sonuçları aşağıda yer almaktadır. 32 başvurunun değerlendirildiği Nisan döneminde 12 proje revize bütçeleri ile birlikte başarılı olarak onaylanmış, destek almaya hak kazanmıştır. Projelere yönelik yazılı bildirimler yapılacaktır.

2012 Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde, 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı bütçesinin tamamı Nisan Dönemi destekleri ile birlikte projelere aktarılmış olacaktır. Bütçe 2012 Nisan projeleriyle tamamlandığından birlikte bugünden itibaren 2012 yılı doğrudan faaliyet desteği mali destek programı başvurusu alınmayacaktır.

2012 yılı Nisan Dönemi Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı destek almaya hak Kazanan projeler şu şekilde; Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü - Kaliteli yaşam için müzikterapi ile toplum ruh sağlığının desteklenmesi, Armutlu Kaymakamlığı - Armutlu Fıstık Çamı işleme tesisi fizibilite raporu hazırlama projesi, Armutlu Belediyesi - Armutlu jeotermal su temin ve merkezi ısıtma taşıma hattı fizibilite raporu ve projelendirilmesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü - İzmit paşa suyu su kemerleri (1. etap) rölöve projelerinin hazırlatılması, su analizi, paşa suyu hattının koordinatlarının alınması, paşa suyu kanal ve kemerlerinin envanterlerinin tamamlanması ve tescili, Kocaeli Üniversitesi - Çalışma psikolojisi veri bankası kurulması: Gebze örneği, Bolu Belediye Başkanlığı - Nitelikli şehirleşmede; kent meydanı tasarım, plan ve proje çalışması, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası - Yerli malı, ihraç malı, Kocaeli Sanayi Odası - Kocaeli demir çelik sektöründe sürdürülebilir dış ticaret projesi, Sapanca Belediye Başkanlığı - Sapanca turizm ile kalkınıyor, Yalova Gemi Sanayicileri Derneği - Kümelenerek ölçek ekonomisine uygun yatırım kararlarının alınmasına katkı sağlayacak, iş geliştirme ve rekabet öncesi AR-GE çalışmaları, Pazarköy Belediyesi - Mengen peynirinin üretim tekniklerinin standardizasyonu, Kocaeli Ticaret Odası - Kocaeli'nin sektörel görünümü.

YORUM EKLE

banner137

banner138