Mimarlardan, İmar Barışı’na, “Deprem” Vurgusu

Yalova Mimarlar Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada çıkartılan imar barışı hakkında bir takım eleştiri ve uyarılar geldi. Açıklamada en dikkat çeken uyarı ise yapıların tüm sorumluluğunun projeyi çizen mimara yüklenmesini 17 Ağustos depreminde yaşanan sıkıntıların aynısının ortaya çıkmasına neden olacağı vurgusu oldu.

Mimarlardan, İmar Barışı’na, “Deprem” Vurgusu

Yalova Mimarlar Odası tarafından İmar Barışı’na yönelik yapılan açıklamada şu sözlere yer veridi, “TMMOB Mimarlar odası tarafından mimari proje çizme yetkisi büro tescil belgesine sahip mimari proje bürolarına verilmiştir.  6 Haziran 2018 tarih 30443 sayılı resmi gazete ile tebliğ edilen İmar Barışı adı altında; Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usül ve esaslar’ın yayımlanmış olması, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve meri kanun yönetmeliklerin hükümlerini kaldırmayacağı açıkça ortadadır.  Yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar Madde 6 (b) bendinde belirtilen; mimar tarafından yapılacak olan ,mimari projenin hukuki ve yasal sorumluluğu mimarlık hizmeti vermiş olan mimarın sorumluluğu altında olacaktır. İş bu halde ‘İmar Barışı’ ile yapı kayıt belgesi almaya hak kazanacak yapılar aynı zamanda ilgi meri kanunlar çerçevesinde yasalara uygun olarak yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde geçmişte bölgemizde yaşanan, acı ve felaket ile sonuçlanan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde yaşandığı gibi olası bir felakette mesleki sıkıntılı süreçler kaçınılmaz olacaktır.    İmar Barışı kavramı adı altında yapılacak tüm mesleki uygulamalarda gerekli mesleki önlemler alınmaz ise, olası bir felakette şehrimiz bir kez daha çarpık yapılaşmaya yenik düşecektir.  Hatalı ve yanlış uygulamalara sebebiyet vermemek adına,  mesleki olarak hukuken hesap verilebilir bir gelecek düşünülerek,   kaliteli mimarlık ve mühendislik hizmetleri verilmesi gerekmektedir. Mimarlar odası olarak; aynı acıların yaşanmaması adına tüm yetkilileri, 17 ağustos 1999 gecesi yaşanan can pazarını bir kez hatırlatmak isteriz.   Yetkili kurum ve kuruluşlarca gerekli önlemler alınmaz ise kentimiz adına ‘İmar barışı’  yalnızca ‘vicdan barışı’ olarak hafızalarda yer alacaktır”

YORUM EKLE