“Sorunun Çözümü Belediye Meclisinde”

Son günlerde basında imar ile ilgili çıkan konular hakkında açıklamada bulunan Mimarlar Odası Yalova Temsilcilik Başkanı İsmail Hakkı Gültekin, Belediye Meclisinin plan notunu onaylamasıyla İmar Müdürlüğü’nün yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ruhsat vermeye başlayacağını söyledi.

“Sorunun Çözümü Belediye Meclisinde”
 Yalova Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Cemil Aydın’ın basında çıkan ifadelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan  Belediyeye bir yazı gönderildiğini, yapılaşma alanının, arsa alanının %40'ını kesinlikle geçemeyeceğinin yer aldığını belirten Gültekin, “Cemil Aydın’ın açıklamasında; ‘Yani bir dönüm yerde 400m2 inşaat alanın var. 450 m2 yapamazsın diyor. Çektiğin zaman var sayalım %30'a oturdu bina, yani bir dönümde 300 m2'ye binan oturdu. Orası 4 katsa 300*4 = 1200m2 alan hakkın var diyor. Bütün bu bahsettiğim bölümlerin hepsi A4 yapılanma şartına göre. Yani ayrık nizam 4 kat. Ama 0.40,1.60 değil. Ayrık nizam 4 kat. Belediye şu anda diyorki ''300m2 ye oturup 4 kat yapacaksın.'' Ama belediyenin imar müdürlüğü ''Bunu yapsan da yanlara çıkma yapamazsın''diyor. ''Bunu emsale sayarım'' diyor. Buna istinaden de İmar Dairesi şu anda kilitlenmiş durumda. Bugüne kadar %40'ı geçebilir dedik. Blok tasdiki yaptık.%50'ye otursa olur diye meclis kararı aldık. Bunu geçirdik. Önümüzdeki ay bir plan notu getireceğim. Geçici 4.madde denen bu madde: ''1 Haziran 2013'ten önceki mevzuata göre ve mevzuatına uygun olarak kısmen ve tamamen yapılaşması teşekkül etmiş imar adalarında, açık ve kapalı çıkmalar ile binaların yola olan uzaklıkları mevcut teşekküle göre belirlenir. Yan bahçe mesafeleri ve açık ve kapalı çıkma ölçüleri, parselin sağında ve solunda bulunan mevcut binaların yan bahçe mesafesine ve bu mesafe içinde yapılan açık ve kapalı çıkmalara uygun olarak verilir.Arka bahçe mesafeleri ve bu mesafe içinde yapılacak açık ve kapalı çıkmalar bitişik nizam yapı adalarında mevcut teşekküle göre, ayrık nizam yapı adalarında ise bitişiğindeki komşu parsellerin yapılaşmasına uygun olarak belirlenir. Bu yapı adalarında yapı yaklaşma mesafeleri, açık ve kapalı çıkma ölçülerini imar durumu belgesinde belirlemeye ilgili idare yetkilidir’ der. Şimdi burada bir yönetmelik maddesi var. Bu yönetmelik maddesine istinaden  belediyenin İmar Dairesi imar verebilir.Ama vermemeyi tercih ediyor. ‘Bunu verirsem bakanlığın verdiği '%40'ı geçemezsin,yapılaşma şartın ne ise oturumun ne ise çarpı 4 uygularsın çıkma yapamazsın'' kararına göre suç işlerim’ diyor. Ama yönetmelikte böyle bir madde de var. Şimdi o maddeyi mi yoksa bu maddeyi mi uygulayacaksın? Ben bu mecliste Ankara'nın yönetmelik maddesini plan notu alarak değiştireceğim. 1 Haziran 2013 tarihinden önceki mevzuata göre kısmen veya tamamen mevcut ruhsatlı yapılaşması teşekkül etmiş imar adalarında yan, ön ve arka bahçede yapılacak olan kapalı ve açık çıkmaların yandaki binalar esas alınarak verilmesi gerekli diyeceğim. Bir plan notu kararı alacağım. Almama bile gerek yok. Zaten bu şekilde uygulanıyor. Yapılabilir. Ama İmar Müdürlüğü kendisini korumak adına vatandaşları 4 aydır mağdur ediyor. Bu şekilde imar vermedi. Bana göre bu bir suçtur. Eğer alınan bu plan notuna göre İmar Müdürlüğü halen imar vermemekte diretirse konuyu hukuka taşırım'   demektedir. Mimarlar Odası 6235 sayılı Türk Mühendis Mimarlar Odalar Birliği Kanununa göre kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Birliğin kuruluş amacı 6235 sayılı kanunun 2.maddesinin (c) fıkrasında; Meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuat normları, fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkında görüş ve düşüncelerini ilgililere bildirmektir. İmar Komisyonu Başkanı Sayın Cemil Aydın'ın söylediği gibi, meskun alanlarda blok işlenmesi ve çekme mesafeleri ölçülerinin verilerek Şehir Plancısı tarafından hazırlanan planların Belediye Meclisinden  onaylanması ile %40 olayını aşan yapılaşmalar yasal hale getirilmiştir. Geçici 4.madde kapalı çıkmalara çözüm teşkil ediyor gibi gözükse de çatı piyesinin yapılmasına olanak tanımayacaktır” dedi.

İmar Müdürü Levent Kasap'ın en büyük şanssızlığının geçmişte verilen hatalı ruhsatların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yazılan yazı ile önüne getirilmesi olduğunu belirten Gültekin, “ İmar Müdürlüğü ileride hiç bir sorun yaşanmaması için çözüm arayışı içine girmiştir. Mimarlar  Odası olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda bakanlık tarafından 'İlgili idarece plan ya da plan notlarında değişiklik yapılarak KAKS (Kat Alanı Kat Sayısı) ya da EMSAL değerinin, çatı piyesi ve parsel sınırları içinde kalmak kaydıyla, kapalı çıkma yapılabilecek şekilde belirlenmesiyle sorunun giderilebileceği belirtilmiştir. Mimarlar Odası Yalova Temsilciliği Yönetim Kurulu ve Şehir Plancıları ile yapılan toplantılarda aşağıda yazılan plan notunun Belediye Meclisinde onaylanmasıyla imar karmaşasının sona ereceği kesindir. 'Meskun alanlarda blok nizam olarak ölçü ve şekil verilmiş, imar adalarında ruhsatlı olarak teşekkül etmiş binalarla, yapılaşma yapı nizam ve intizam bütünlüğünün sağlanması amacıyla çekme mesafeleri ve kat adedi ilgili idarece belirlenmiş imar durumunda toplam KAKS değerine %20 ilave yapılabilir. Söz konusu bu ilave yalnızca yapıların kapalı çıkma ve çatı piyeslerinde kullanılır’ Alınacak bu plan notu yeni Mekansal Planlar Yönetmeliğine bir aykırılık teşkil etmemektedir. Mart döneminde yapılacak olan Belediye Meclisinde, meclis üyelerinin gösterecek oldukları duyarlılıkla Yalova'daki meskun alanlarda kentsel doku çözüme ulaşacaktır. Mimarlar Odası olarak, Belediye Meclisinin bu plan notunu onaylamasıyla İmar Müdürlüğü yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ruhsat vermeye başlayacaktır. Kısaca çözüm Belediye Meclis üyelerinin sorumluluğu altındadır” dedi.

YORUM EKLE

banner137

banner138