banner123

Tarımsal biyoteknoloji’deki son gelişmeler anlatılacak

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde 11-15 HAZİRAN 2012 tarihleri arasında “Bahçe Bitkilerinde Moleküler İşaretleyiciler ve Islahta Kullanımı” isimli bir eğitim programı düzenlenecek olduğunu bildiren Dr. Yılmaz BOZ “düzenlenecek eğitimde bahçebitkilerinde moleküler işaretleyiciler ve ıslahta kullanımı ve dünyadaki, tarımsal biyoteknoloji konusunda son gelişmelerin anlatılacak.

Tarımsal biyoteknoloji’deki son gelişmeler anlatılacak
Eğitime Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde konuyla ilgili çalışan 50 civarında araştırmacı katılacağını bildirdi. Boz “ Eğitim programı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü konferans salonu ile Biyoteknoloji laboratuvarında uygulamalı olarak yapılacaktır.

Kursun koordinatörlüğünü Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Bitki Biyoteknolojisi Uzmanı Dr. Arif ATAK yapacaktır. Teorik ve uygulamalı dersler yurtiçi ve yurtdışından konusunda uzman öğretim üyeleri ve araştırmacılar tarafından verilecektir. Bu kapsamda Udinese Üniversitesinden Prof. Raffaele TESTOLİN, Uludağ Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE, Erciyes Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Aydın UZUN, BATEM’den Doç. Dr. Zübeyir DEVRAN, Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Belinda AYDIN, Atatürk BKMAE’nden Dr. Mehmet BAŞ, Dr. Adnan DOĞAN ve Dr. Arif ATAK kurs eğitmenleri olarak görev alacaklardır.

Eğitimde özellikle son yıllarda farklı bahçe bitkileri türlerinde (meyve, sebze ve süs bitkileri) biyoteknoloji alanında sağlanan ilerlemeler ve son teknikler katılımcılara anlatılacaktır. Ayrıca bu tekniklerin farklı amaçlar için yeni tür ve çeşitlerin elde edilmesinde çok daha sürede nasıl kullanıldığı uygulamalı olarak anlatılacaktır. Son yıllarda dünyada sağlanan ilerlemelere paralel olarak ülkemizde de biyoteknoloji aktif olarak kullanılmaya başlanmış olup bunun en canlı sonuçları bu proje kapsamında katılımcılara anlatılacaktır.

Eğitim programı Araştırma-Geliştirme ve Yenilikçilik Mali Destek Programı (kar amacı gütmeyen kuruluşlar) kapsamında “Bahçe Bitkileri Islahında Biyoteknolojinin Kullanımı” isimli MARKA/11-05/AR-GE/KAGM-0007 No’lu Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)  ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü eş-finansmanı ile yürütülen projesi kapsamında düzenlenmiştir. 

Proje ve eğitim kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde tarımsal kalkınmayı sağlamak üzere yenilikçi teknoloji kullanarak yeni ürün geliştirmeye yönelik araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmak ana amaçtır.  Güçlendirilecek Ar-Ge altyapısı ve oluşturulacak bilgi birikimiyle hızla değişen iç ve dış pazar taleplerini karşılayarak rekabet gücüde arttırılacaktır. Teknolojide sağlanan gelişmelere paralel olarak tarımsal kalkınmayı gerçekleştirecek şekilde kaliteli yeni çeşitleri ilgili sektörlere daha kısa sürede sunabilecek altyapı ve bilgi birikimini sağlamak ta bu proje ve eğitimin hedeflerindendir.”dedi.

YORUM EKLE