Tekno Kadın Programı Eğitimleri Tamamlandı

Bitki Bilimleri Derneği, YTSO Kadın Girişimciler Kurulu ve Yalova Üniversitesi liderliğinde Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, Fütürüstler Derneği ve Intel ortaklığında sürdürülen Tekno Kadın Programı Eğitimleri tamamlandı.

Tekno Kadın Programı Eğitimleri Tamamlandı
21/05/2012 ve 26/05/2012 tarihleri arasında gerçekleşen eğitimlere 35 kadın katıldı.  Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü dersliklerinde gerçekleşen eğitimlerde, kadın girişimciliğinin arttırılması ve girişimci kadınların teknoloji altyapılarının geliştirilmesi amaçlandı. 

Eğitmenliğini,  Lütfü LÜLECİ ve Fatih Mehmet EKLER’in üstlendiği program,  eş zamanlı olarak iki grup halinde tamamlandı.

 

Program dâhilinde bilgilendirme yapan Lüleci öncelikli olarak şu konulara dikkat çekti,

“Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce yayınlanan Türkiye'de Kadının Durumu Aralık 2010 raporu, Türkiye’de kadının konumu hakkında çarpıcı bilgileri ortaya koyuyor. Rapora göre ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranları düşük ve yıllara göre azalma gösteriyor. Kadınların 1990'da yüzde 34.1 olan işgücüne katılma oranı, 2004 yılında yüzde 25.4, 2009 yılı için yüzde 26 olarak gerçekleşti. Her 100 kadından sadece 12.8'si kendi işinin sahibi olarak çalışıyor. Kadınların yüzde 51.1'i herhangi bir ücret ya da yevmiye karşılığında, yüzde 34.8'i ücretsiz aile işçisi (ev hanımı) olarak çalışıyor. Raporda kadın emeğine vasıf kazandırabilmek için örgün eğitim yanında bilgi ve beceri geliştirmeye yönelik yaygın eğitime ihtiyaç bulunduğu da vurgulanıyor.

 

Teknolojinin hızla değiştirdiği günümüz modern dünyasında hayatın ritmine ayak uydurabilmek için kadınların bilgisayarla tanışmaları ve iletişim teknolojilerinden etkin şekilde yararlanmaları gerekiyor. Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsunlar, ev kadını, iş kadını, öğrenci, emekli, kadınların modern çağa ayak uydurmak için bilişim teknolojilerini çok daha etkin biçimde kullanmaları gerekiyor.

 

Kendini geliştiren, içindeki potansiyeli ve enerjiyi açığa çıkaran kadınların öncelikle kendilerine, çocuklarına ve ailelerine, ardından da topluma daha faydalı olacağına inanıyoruz. Kadınların teknoloji ve girişimcilik konusunda kapasitelerinin geliştirilerek iş hayatına aktif katılımının sağlanması ülkemiz ekonomisini olumlu etkileyecek ve uluslararası rekabet gücünü artıracaktır.”

 

Programı başarı ile bitiren katılımcıların sertifikaları 6 Haziran 2012 tarihinde saat 15.00 de YTSO Meclis salonunda düzenlenecek olan bir törenle kendilerine sunulacak. YTSO İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Süheyla Uzuneser,  kurul olarak bu projeye verdikleri destekten son derece memnun olduklarını belirterek; “ 2008 yılından beri kurulumuz, kadın girişimciliğini nitelik ve nicelik olarak arttırmayı misyon edinmiştir. Bu proje tam bu amacımıza destek olan, çok faydalı ve etkili bir çalışma oldu. Emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ederiz” dedi.

YORUM EKLE