Tılsımlı Sayı 8’e 7

Yalova İli 1/25,000 Çevre Düzeni Planı’na işlenmesi istenen Termik Santral ve Vopak için AKP’li 8 meclis üyesinin bir gün önceki gizli oylama önergesi 8’e 7’i oy ile kabul edilmişti.

Tılsımlı Sayı 8’e 7

Dün yapılan gizli birleşimden Aksa’nın Termik Santrali içim oylama gizli yapıldı. 8-7 itiraz kabul edildi. Vopak için ise oylama açık olarak yapıldı, itiraz oy birliği ile ret edildi.

Yalova İl Genel Meclisi; Yalova İli Çevre Düzeni Planında yapılan değişikliğe olan itirazlar 8’e 7 oy ile Vopak’a ‘hayır’, Termik Santrale ‘evet’ dedi.

Yalova İl Genel Meclisi dün ki  2012 Nisan Ayı Olağan toplantısında, Yalova İli Çevre

Düzeni Planında yapılan değişikliğe olan itirazlar hakkında oy çokluğuyla gizli oturum düzenledi. Yalova Valiliği’nden gelen ve 1 hafta önceden belirtilmesi kararına karşılık tartışmalar sonrasında açık başlayan meclis toplantısı 8 AKP’li üyenin oyu ile Meclis Salonu’ndan Sivil Toplum Kuruluşları ve basın çıkartıldı. Meclis üyelerinin gerekçesiz olarak Yalova Valiliği’ne sunduğu önergeye karşılık Bahar Doğan, ‘ Burada yasa açık Vali onaylamadığı bir önergeye karar uygulamaz’ dedi. AKP’ Ali Rıza Alkış ise İl Genel Meclisi’nin bir gündem uygulaması için izin almaya gerek olmadığını ve bu kararın tamamen meclisin yetkisi olarak gördüğünü aktardı.  Meclis Başkanı Atalay Beştaş gündeme alınması için Valilikten izin almaya gerek olmadığını söyleyen ve daha önce 8 üye ile oy çokluğuyla meclisin karar aldığını aktaran Mehmet Gökmenoğlu’na ‘ Sizin söylediğiniz gündemde olan bir konu idi. Komisyon kararı uygulanmıştı. Şuanda görüşülen konu henüz gündeme dahil edilmediği için Yalova Valiliği’nden onay gerekiyor’ diye cevap verdi. CHP’li Bahar Doğan bu konuyu da yargıya taşıyacağını belirterek ‘Sabah dilekçemi verdim. Gerekçesiz gizli oturum talep edemezsiniz. Önerge kanuna aykırıdır.’ Diye aktardı.

Daha sonra AKP’li 8 üyenin gerekçesi olduğunu söyleyen AKP’li Hasan Nergis, gerekçelerini yazılı olarak meclise sundu. Meclis toplantısının bazı STK ve kişilerce sabote edeceğinden ötürü gerekçeye AKP’li 8 Hasan Nergis, İbrahim Akay, Ali Rıza Alkış, Mehmet Gökmenoğlu, Murat Kaya, Alaettin Altuntaş, Hasan Günay, Mehmet Erdem, Güven Yılmaz olarak imzaladı. İl Genel Meclisi, Yalova İli Çevre Düzeni Planında yapılan değişikliğe olan itirazlar hakkında oy çokluğuyla gizli oturum kararını oy çokluğuyla onayladıktan sonra salondan STK ve basın çıkartıldı. Avukat Ayşe Aydemir’inde toplantı kararından sonra söz istemesi üzerine Bahar Doğan ile tartıştı. Doğan, toplantılarda bu tarz kararların alınmasından ötürü Aydemir’in tavırlarından sorumlu olduğunu belirtti. Ardından yapılan gizli oylamada , Yalova İl Genel Meclisi; Yalova İli Çevre Düzeni Planında yapılan değişikliğe olan itirazlar 8’e 7 oy ile Vopak’a hayır, Termik Santrale evet dedi.

 
Oya Erkan

YORUM EKLE