banner134

‘Üç Boyutlu Kent Modeli’ tanıtımı 31 Mart’ta yapılacak

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün vizyon projeleri arasında yer alan 3 Boyutlu Kent Modeli Projesi’nin tanıtımı 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

 ‘Üç Boyutlu Kent Modeli’ tanıtımı 31 Mart’ta yapılacak
Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün vizyon projeleri arasında yer alan 3 Boyutlu Kent Modeli Projesi’nin tanıtımı 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.
Proje kapsamında Yalova’da 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a göre belirlenen hedef bölgede pilot olarak projelendirilmesi planlanan; master planlar, imar planları, ortofotolar, afet yönetimi, trafik yoğunluğu, hava kirliliği, taşkın modelleme vb. bilgilerle entegre uygulamalarla koordineli şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenen 3 Boyutlu Kent Modeli Projesi kapsamında Belediyeler, İl Özel İdaresi, Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yapı Denetim Kuruluşları, TMMOB İl Temsilcilikleri ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın katılımlarına yönelik ‘True Ortofoto çalışması verilerinin kurumlarca kullanımı, atlas.gov.tr web sitesi üzerinden paylaşımı ve 3 Boyutlu Modelleme’ konulu tanıtım ve sunumu, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.
‘Üç Boyutlu Kent Modeli’ tanıtım toplantısı ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Bakanlığımız CBS Uygulamaları ve Müdürlüğümüz vizyon projelerine ilişkin farkındalık oluşturulması, Yalova 3 Boyutlu Kent Modeli Projesi dahilindeki uygulamaların ilimizdeki kamu kurumları, yerel yönetimler, Üniversiteler, İlgili Meslek Odaları ve proje kapsamındaki paydaşlara tanıtım ve sunumu; Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sitemleri Genel Müdürlüğüne bağlı CBS Daire Başkanlığı ve Uygulama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilecek olup isteyen katılımcılar için  sunumun interaktif platformda izlenebilmesi ve uygulamaların kişisel PC ve tabletler üzerinden takibine yönelik tüm kullanıcılara Wİ-Fİ altyapısı sağlanabilecektir. İl Müdürlüğümüz proje çalışma grupları tarafından sayısal veritabanı oluşturulan Kıyı Dolgu İmar Planları,  atık depolama alanları, arıtma tesisleri, jeolojik-jeoteknik etüt raporları yerleşime uygunluk haritaları vb. verilerin entegrasyonu konularına da CBS Uygulamaları ve 3 Boyutlu Kent Modeli Proje Tanıtım ve Sunumunda yer verilecek, program ilgili kurum ve kuruluşlar ile tüm paydaş çalışma gruplarının katılımına açık olacaktır” ifadelerine yer verildi.
YORUM EKLE

banner137

banner138