banner123

Vali Erbay’dan Yalova’ya uyarı

Yalova’da neyin nerede nasıl yapılaşacağını genel hatlarıyla düzenleyen 1/25 Bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın bazı kesimlerce ‘gelişmeyi engelleyici’ unsur olarak görüldüğünü kaydeden Merkez Valisi Doç.Dr. Yusuf Erbay, yaptığı akademik çalışmada yerel halkın planın korunması ve ödünsüz olarak uygulanmasına sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

Vali Erbay’dan Yalova’ya uyarı
 “Plan, denetimsiz kar faaliyetleri için bir engel”

 

Yalova’nın en uzun süre görev yapan Valisi olan ve iki yıldan bu yana Merkez Valisi olarak görev yapan Vali Doç. Dr. Yusuf Erbay, planın getirdiği düzenlemelerin, denetimsiz ve kar getirici faaliyetlerde bulunanlar için bir engel olarak görüldüğünü ifade etti. Vali Erbay, akademik çalışmasında, “Bu anlayış, bölgede kısa süre önce yaşanan ve halen var olan deprem tehlikesini de görmezden gelme yanılgısını devam ettirmektedir” ifadesini kullandı. Erbay, termik santral ve kimyasal atık tesislerinin kurulması çalışmalarını da planda olmayan ve bölgede yapılmasında özellikle çevre açısından ciddi sakıncalar olan faaliyetler olarak niteledi. Erbay, merkezi birimlerin hem plan yapma yetkisini yerele verdiğini, hem de yerelin bu yetkiyi kullanmasının bazı özel kanunlarla işlevsiz hale getirilmesi durumunun söz konusu olduğunu belirttiği çalışmasında, maden ocaklarında verilen yetkinin, bu konularda ise yerini teslimiyete bıraktığını kaydetti.

 

“Yalova halkı planın korunmasına sahip çıkmalı”

 

Yalova’nın çevre düzeni planının yerel katılımla yapıldığını ve 2025’e kadar gelecek projeksiyonunun temel alındığını vurgulayan Vali Erbay, planın gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayan halkın, planın korunması ve ödünsüz olarak uygulanmasına da sahip çıkma sorumluluğu olduğunu ifade etti. Erbay’ın ‘Türkiye’de Yerel Düzeye Aktarılan Bazı Yetkilerin Doğurduğu Çatışmalar-Örnek Olay, Yalova İl Planlama Süreci ve Plan Uygulamaları’ adlı akademik makalesi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün,uluslararası tarama niteliğine sahip olan, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi’nin Nisan 2012, Cilt 21, Sayı 2 nüshasında da yayınlandı.

YORUM EKLE