Yalova’nın Kentsel Gelişim Senaryoları Görüşüldü

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanarak ve Kalkınma Bakanlığı’nın uygun görüşüyle Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden müteşekkil TR42 Düzey-2 Bölgesi’nde yürürlüğe giren 2010-2013 TR42 Doğu Marmara Bölge Planı’nın stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Yalova’nın Kentsel Gelişim Senaryoları Görüşüldü

Söz konusu planın hedefleri doğrultusunda ve katılımcılık ilkesi çerçevesinde de bölgesel öncelikli alanlara yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda Yalova Valiliği, Yalova Belediyesi, Yalova İl Genel Meclisi Başkanlığı, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansının işbirliği ile hazırlanan “Yalova’nın Geleceği Kentsel Gelişim Senaryoları ve  Yol Haritası Çalıştayı 2”  Uygulama Otelinde yapıldı.

Yalova Vali Yardımcısı Cezmi Türkgöçer, Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin KOÇAL, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Niyazi ERUSLU, Yalova İl Genel Meclis Başkanı Ali Rıza ALKIŞ  Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Celalettin ÖZEL, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erkan AYAN, Kaymakamlar, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri, Üniversite Öğretim Üyeleri, İl Müdürleri, Oda ve Birliklerin Yöneticileri, Dernek Başkanları,  Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ve Basın Kuruluşlarının  Temsilcilerinin  katılımlarıyla gerçekleşen  çalıştaya,  yoğun katılım oldu.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Erkan Ayan çalıştayda yaptığı konuşmada: “Doğu Marmara Kalkınma Ajansı olarak Yalova’mız için ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yalova’nın gelecek vizyonu noktasında senaryoların tartışıldığı bir önceki çalıştayda sizden aldığımız görüşlerle planlama ekibimizdeki  uzmanlarımız farklı senaryoları ve analizler hazırladılar. Bu gün sizlerin verdiğiniz görüşlerle oluşan kentsel gelişim senaryolarımızı burada sizlere sunacağız ve görüşlerinizi alacağız. Bu Çalıştay Yalova'nın geleceği için önemli, bu çalışmalara destek veren kurumlara ve Yalova halkına teşekkür ederim” dedi.

Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer ise “Yalova'nın geleceğine, ilde yaşayanların hep birlikte karar vermelidirler. Bu çalıştayda  bütün kurumlarımızın, halkımızın düşüncelerini paylaştığı bir toplantı. Bu açıdan çok önemsiyoruz. İnşallah çok verimli bir toplantı olur.” Dedi.

Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin KOÇAL ise toplantı sonunda yaptığı konuşmada, çalıştay da çok güzel bir beyin fırtınası yapıldı. Toplantı çok verimli oldu. Yalova üniversitesindeki hocalarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim dedi.

Söz konusu çalıştayla başlanan süreçle, Yalova ilinin mevcut gelişme dinamikleri ile Yalova’yı yapılan ve yapılacak olan büyük ölçekli kamu ve özel sektör yatırımlarının ilin geleceğine etkilerinin anlamak, mekan bağıntısını da kuran ve yeni bir vizyon ile sosyo-ekonomik kalkınma bileşenlerini içeren; ilin gelişmesini ulusal ve TR42 Doğu Marmara Bölgesi ölçeğinde ele alan bir yaklaşımla ili geleceğe taşıyacak stratejiler ile alternatif kentsel gelişim senaryoları ve il gelişim şemalarını kapsayan bir çalışma ve bu çalışma kapsamında ilgili tüm kesimlerin katılımı ile “Yalova’nın Geleceği Kentsel Gelişim Senaryoları ve Yol Haritası” hazırlanmıştır. Bu kapsamda söz konusu yatırımların çarpan etkisi de analiz edilmiş ve bu doğrultuda yeni kentsel, ekonomik, sosyal ve çevresel dinamikler tespit edilmiştir. Özünde, 2025 yılı hedef alınarak hazırlanmış olan, ancak Körfez Geçişi gibi dışsal etkilerden dolayı Yalova ili için bir süre sonra beklentileri karşılayamayacak olan Yalova ili Çevre Düzeni Planı’nın gelişme ve yenilenme alanlarını içeren bir çalışma yapılmıştır.

YORUM EKLE