banner131

“Yalova’nın kırmızı çizgilerini geçmeyin”

Yalova için bir araya gelen 23 sivil toplum örgütü, Çevre Düzeni Planı ve Delmece Yaylası ile ilgili hassasiyetlerin korunması adına ortak basın açıklaması yaptı.

 “Yalova’nın kırmızı çizgilerini geçmeyin”

Yalova Platformu adı altında birleşen STK’lar, yayınladıkları ortak metinde, ilin menfaatleri doğrultusunda belirlenen kırmızı çizgileri 10 madde altında sıraladı.

 

Ortak metne ADD, Bitki Bilimleri Derneği, Eğitim Sen, Ekoloji Kolektifi, Emekli Sen, Genel-İş, Greenpeace Yalova Gönüllü Grubu, HDK, Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Kadın Meclisi, Nenehatun Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, PAB, SUGEM, Sugoren.net, TEMA İl Temsilciliği, TEMAD, TÜKODER, Tümbelsen, YAÇEP, Yalova Barosu, Yalova Cem Vakfı, Yalova İçin El Ele Platformu, SES, Servis İşletmecileri Odası’nın katıldı.

 

Stk’lar açıklamada, “Bizler Yalova’nın geleceği için öngörülen vizyonun ortaya konulduğu Yalova 1/25 Bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda ilimizin ortak duyarlılıklarının korunmasını istiyoruz. 2007’de yürürlüğe giren Yalova Çevre Düzeni planı, katılımcı yöntemle hazırlanmış bir plandır. Planın en temel hedefi ilde bulunan tüm paydaşların katılımıyla bir Yalova vizyonu oluşturulmasıdır. Bu vizyon tüm şehrin vizyonudur.

 

Yalova Çevre Düzeni Planı’nda yer alan Yalova vizyonu; Yalova’nın, doğal ve kültürel değerlerin korunduğu ve geliştirildiği, eğitim düzeyi yüksek bireylerden oluşan, katılımcı ve şeffaf bir anlayışla kamu hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin sağlandığı, yüksek katma değer yaratan ve ekolojik dengeyi koruyan sektörlerin desteklendiği, alt yapı sorunlarını çözmüş ve teknolojik bakımdan gelişmiş, sağlıklı ve güvenli çağdaş bir dünya kenti olmasıdır.

 

Çağdaş ve Yeşil bir Yalova’nın kırmızı çizgileri şunlardır;

 

1- Vopak gibi kimyasal depolama tesislerine hiçbir şartta izin verilmemelidir.

2- Kömür yakıtlı termik santrale bir an önce dur denilmelidir.

3- Tarım topraklarımız, sulak alan ve meralarımız asla imara açılmamalıdır.

4- Topraklarımız kadar denizlerimiz de koruma altına alınmalıdır.

5- Tersane bölgesinin art bölgeye doğru genişlemesinin önüne geçilmelidir.

6- Sanayi kuruluşları çevresinde hava ve deniz suyu tahlil istasyonları kurulmalı, bağımsız kuruluşlarca ve vatandaşlarca izlenebilirliği sağlanmalıdır.

7-Atatürk’ün Yalova’ya miras bıraktığı Tigem’le ilgili duyarlılık mutlaka korunmalıdır

8-Yeni taş ocaklarına izin verilmemeli var olanlar denetlenmelidir.

9-İlimizin tek içme suyu kaynağı olan Gökçe Barajı havzası imara açılmamalıdır.

10-Delmece Yaylası’nın tahrip edilmesinin önüne bir an önce geçilmelidir.

 

“Delmece Yayla Şenlikleri’ne Katılmıyoruz”

 

Önümüzdeki sene yeşil alanları daha da azalmış, beton yapılarla çirkinleşmiş, endemik bitkileri su kaynaklarına müdahale edilmekte olduğundan yapısı değişerek tahrip edilmiş bir Delmece ile karşılaşmak istemiyor, “tabiat parkı” adı altında uygulanmak istenen duyarsızca projeyi protesto ediyor ve bu yıl sekizincisi yapılacak Delmece Yaylası şenliklerine katılmıyoruz.

Yaylalarımız flora ve fauna zenginliğimizdir. Delmece Yaylası ve Karlık Yaylası, yılın yaklaşık 6 ayında sulak alan diğer 6 ay ise mera özelliği gösteren kendine has bir yapıya sahiptir. Endemik türleri de barındıran bu nadide bölgeden, Erikli ve Teşvikiye bölgesi başta olmak üzere birçok tatlı su kaynağı beslenmektedir. Yapılan müdahaleler, su kaynakları başta olmak üzere ekolojik yapıyı derinden etkileyecektir. Delmece Yaylası ve Karlık Yaylası sulak alan ve mera olarak özel korumaya alınmalı, yapılmakta olan yanlış projelerden dönülerek doğru planlama ile bu ekosistemi korumaya yönelik projeler üretilmelidir.

 

Tüm bu tehditler karşısında ilimizin koruma belgesi niteliğindeki Yalova Çevre Düzeni Planı korunmalı, planın delinmesinin önüne geçilmeli, Mahalli Çevre kurulu kararları ile desteklenmeli iken, tam tersi bir mekanizmanın işletilmek istenmesi bizce Yalova’ya yapılacak en büyük kötülüktür. Uyarıyoruz, Yalovamızın kırmızı çizgilerini geçmeyin” ifadelerini kullandı.

 

 

 

YORUM EKLE