TİGEM’de 8 Bin Yıllık Tarih Aranacak

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, TİGEM’de üniversiteye tahsis edilen kampus alanı çevresinde prehistorik döneme ait bulguların değerlendirilmesi için inceleme yapma kararı aldı.

TİGEM’de 8 Bin Yıllık Tarih Aranacak
KORUMA KURULU İNCELEME KARARI ALDI

Yalova Üniversitesi’nin TİGEM Kampusu rüyası, 10 bin yıllık neolitik yerleşimlerin üzerinde bulunduğu tespit edilirse, bir anda son bulabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma Bölge Kurulu, TİGEM’in SİT durumunun değerlendirilmesi için 2012/342 nolu kararı aldı. TİGEM’de, özellikle kampus alanının bulunduğu Göztepe bölgesinin batısında kazı ve sondaj çalışmaları yapılacak.

NEOLİTİK DÖNEME AİT BULGULAR 60 YIL ÖNCE TESPİT EDİLMİŞTİ

Yalova’nın batısındaki TİGEM arazisi içinde yer alan Göztepe mevkiinde, 1952 yılında Arkeoloji Müzeleri Müdürü Dr. Nezih Fıratlı ile yardımcısı Rüstem Duyuran tarafından yapılan kazılarda M.Ö. 3. bin yılın ikinci yarısına ait prehistorik iskan kalıntıları ve mezarlar bulunmuş, buluntular sergilenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne gönderilmişti.

Ancak araştırmaların sürdürülememiş olması nedeniyle buluntuların yayılış alanı tam olarak tespit edilememişti. Dr. Nezih Fıratlı, bu kazılarla ilgili makalesinde, bu prehistorik yerleşimin birkaç metrekarelik bir alanla sınırlı olmasının düşünülemeyeceğini, tepenin batı yamacında araştırma yapılması halinde daha fazla parçaların bulunabileceğini yazmıştı.

Mülkiyeti TİGEM’e ait olan bu arazi içinde neolitik döneme ilişkin bulguların da yer aldığı alanın imara açılması için bazı imar uygulamaları, bu yıl yapılmıştı. Arazinin özelleştirilerek satılması yönündeki girişimler ise iki kez Bursa İdare Mahkemesi tarafından engellenmişti.

TİGEM KAMPUS ALANI SİT İLAN EDİLEBİLİR

Ancak Yalova Üniversitesi’nin kampus ihtiyacının giderilmesi gerekçesiyle 940 dönümlük alan YPK tarafından üniversiteye tahsis edilmişti. İmara açılmak istenen bu alan ise, Dr. Fıratlı’nın, kazıların sürmesi halinde daha fazla buluntunun elde edilebileceği Göztepe’nin batı yamacıydı. Kurul, bu alanın yerleşime açılmasının arkeologların MÖ 8.000’e kadar tarihlenebileceğini ileri sürdükleri bir yerleşim bölgesinin ve buralarda bulunan buluntuların yok edilmesi anlamına gelebileceğine dair başvuruyu değerlendirerek, gerekli incelemenin yapılması ve geniş alanda buluntuların ortaya çıkarılması halinde, SİT alanı ilan edilerek koruma altına alınması için inceleme yapılmasına karar verdi. İnceleme heyetinin önümüzdeki günlerde bölgeye gelmesi bekleniyor.

 

 

YORUM EKLE