banner123

KUR’AN-I KERİMİ OKUMA ADABI

Kur’an-ı Kerimi okuma konusunda islam âlimleri, beş kavram ortaya koymuşlardır: 1- Kıraatül-Kur’an (Kur’an-ı Kerimi okumak) 2- Hıfzül-Kur’an (Kur’andan süre ve ayetler ezberlemek, hafızlar yetiştirmek) 3- Fehmül-Kur’an (Kur’an-ı Kerimi anlamak) 4- Amelül –Kur’an (Kur’anın emirlerini yerine getirmek, yasakalarından da sakınmak ) 5- Şefaatül-Kur’an (Kabirde ve mahşerde Kerim Kitabımızın şefaatine kavuşmak). Bugün, birinci madde ile ilgili edepleri ve tavsiyeleri maddeler halinde anlatmaya çalışacağım.

1-Kur’an-ı Kerimi okumak ibadet olduğundan, samimiyet ve ciddiyet gerekir.

2-Kişi abdestli ve temiz olmalı. ( Cünüp veya adetli halde bulunmamalıdır.)

3-Kur’an okuyacağımız yer ile kıyafetimiz temiz olmalıdır.

4-İmkân nispetinde kıbleye doğru dönmeli ve dizüstü oturmalıdır.

5-Oturarak okumak, Kur’an-ı düşünmeye ve anlamaya daha uygundur.

6-Sabah vakitlerini tercih etmelidir. Zira seher ve sabah vakitleri bereketlidir ve duaların kabul zamanıdır.

 7-Okumaya ‘‘ Eûzü-Besmele ’’ile başlamalıdır. Bitirirken de; ‘‘ Sadakallahül’azim ’’ demek iyi olur.

8-Kur’an-ın sayfalarına bakarak okumaya özen göstermelidir. Çünkü bunda hem okuma, hem de Kur’an-a bakma sevabı vardır.

9-Mütevatir kıraati tercih etmelidir. ( Ehli Kur’an hocaların öğrettiği ve herkesçe bilinen tecvitli okuyuş şekliyle okumalıdır.)

10-Sadece Allah için, ihlas ve huşu ile okumalıdır. (Herhangi bir menfaat düşüncesi olmamalıdır.)

11-Sesli okumayı tercih etmelidir. Zira bu, okuyanı da, dinleyeni de zinde tutar.

12-Güzel ses ile, tevazu ve özenle okumalıdır. Çok bağırmak güzel değildir.

13-Kur’an okurken ağlayabilmek güzel bir haslettir.

14-İcabet olmalıdır: Cennet, sevap ve müjde ayetlerini okuyunca ‘‘ Allahım nasibet ’’ demeli; cehennem ve azap ayetlerini okuyunca da ‘‘ Allahım bizi koru ’’ şeklinde dua etmelidir.

15-Tertibe riayet etmelidir. Kur’an-ın baş tarafından başlayıp, sona doğru okumalıdır.

16-Yerine göre okumalıdır. Aşrı şeriflerde konu seçmeyi, ses ayarını ve ne kadar okuyacağını bilmek gerekir.

17-Kur’an-ı temsil ile yani manaya uygun şekilde okumalıdır. Bu ise iyi derecede Arapça ve Kur’an bilgisine sahip olmayı gerektirir.

18-Duha suresinden, Nas suresine kadar, her surenin bitiminde önce ‘‘ Allahu Ekber ’’ deyip, sonra ‘‘ Sadakallahül’azim ’’ demelidir.

19-Kur’an Hatmi tamam olunca, hane halkı ile birlikte kısa ve sade bir hatim duası yapmak güzel olur.

20-Çocuklar hatim yapmış ise, onlara biraz daha canlı ve etkili merasimler yapmakta fayda vardır.

21-Kur’an-ı çok okumak, anlamak içindir; anlamak da amel etmeyi gerektirir.

22-Kur’an-ı devamlı ve düzenli okumalıdır. Zira az olsa da, devamlı olan ibadet makbuldür.    

Tüm dua ve ibadetlerimizin kabul olması dileğiyle..


YORUM EKLE