"HER YAŞIN BİR AŞISI VAR"

Yalova Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. İbrahim Dedecan toplumda aşının öneminin anlaşılması için farkındalık çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Yalova Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. İbrahim Dedecan toplumda aşının öneminin anlaşılması için farkındalık çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.
Aşı Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Yalova Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. İbrahim Dedecan toplumun hastalıklardan korunmasında aşının büyük bir önemi olduğuna dikkat çekti. Dedecan yayınladığı mesajda ise şu bilgilere yer verdi, "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi, 2005 yılında, aşılamanın desteklenmesini savunmak için Aşı Haftası yapılmasına karar vermiş ve ilk Aşı Haftası Ekim 2005 tarihinde yapılmıştır. Bu kapsamda düzenlenen Avrupa Aşı Haftası etkinliklerine Ülkemiz de katılmaktadır.Bu kapsamda 24 – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenmesine karar verilen Dünya Aşı Haftası'nda ana tema hayatın her aşamasında aşılamanın önemi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için bağışıklama çalışmalarının güçlendirilmesi ve her yaştan insanın korunmasının sağlanması hedeflenmelidir. Bilindiği gibi Ülkemizde 1985 yılından bu yana yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında başarılı çalışmalar yapılmıştır. Aşılama kapsayıcılık hızları gittikçe yükselmiş, bağlı olarak aşı ile korunulabilir hastalıkların morbidite ve mortalite hızlarında belirgin düşüşler olmuştur. Ulaşılan GBP hedeflerimizin sürdürülmesi için aşılama hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin bilgilendirilmesi, toplumun aşılama konusunda farkındalığının arttırılması çalışmalarına devam edilmesi her zaman önem taşımaktadır. İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri vb. mikropların hastalık yapma etkilerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı zehirlerin etkisinin ortadan kaldırılarak sağlam veya risk altındaki kişilere verilmesi için geliştirilen biyolojik maddelere aşı denilmektedir. Aşı, kişileri hastalıklardan ve onun kötü sonuçlarından koruyabilmesi için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanmaktadır. Herhangi bir aşının koruyucu etki gösterebilmesi için uygun yaşlarda ve uygun aralıklarda yapılması şarttır. Aşıların çocuklara hastalıklara yakalanma riskinin en yüksek olduğu dönemlerden önce yapılması gerekmektedir. Bağışıklama, aşıyla önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin önlenmesi açısından en önemli toplum sağlığı müdahaleleri arasında yer almaktadır. Geniş araştırmalar sonucunda belirlenen Aşı Takvimine uyulması, en yüksek düzeyde koruma sağlanması açısından çok önemlidir. Eğer aşı yapılmazsa, aşı ile önlenebilir hastalıkların sıklığı artar. Aşılanarak bağışık hale gelmiş bireylerin oluşturduğu toplumlar, hastalıkların yayılmasına karşı direnç gösterirler. Bu yolla henüz aşılanmamış, aşılanmaya engel oluşturan bir hastalığı olanlar da korunmuş olur."
Toplum ve Aile Sağlığı merkezlerinde ücretsiz aşı yapılıyor
Yalova Halk Sağlığı Müdürü Dr. İbrahim Dedecan her yaş grubu için aşıların toplum ve aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak yapıldığını da hatırlatarak, "Sağlık Bakanlığı bugün ülkemizde aşı ile önlenebilir hastalıklar ve bu hastalıklara bağlı ölümlerin ve sekellerin engellenmesi amacıyla Genişletilmiş Bağışıklama Programı uygulamaktadır. Bu program kapsamında, boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, verem, çocuk felci, Hepatit-A, Hepatit-B, Suçiçeği, Hemofilus influenza tip b’ye bağlı hastalıklar (menenjit gibi) ile streptokokus pnömoniya’ya bağlı invaziv pnömokokal hastalıkların (zatürre gibi) ve bu hastalıklardan kaynaklanan bebek ve çocuk ölümlerinin ve sakatlıkların engellenmesi hedeflenmektedir. Bütün çocuklar doğar doğmaz takvime uygun bir şekilde aşılanmaya başlanmalıdır. Aşılar sadece çocuklar için değildir. Birçok erişkin aşıyla kolaylıkla önlenebilen hastalıklar nedeniyle sakat kalmakta ya da ölmektedir. Bu nedenle her genç, yetişkin ve yaşlı kimse bağışıklamadan yararlanmalıdır.GBP da genişletilmiş deyimi, aşısız veya eksik aşılı bebek ve çocukların tespit edildiği anda aşılanmasının sağlanması ve bu uygulamanın ülke genelinde her yerde eşit olarak yapılması anlamını vurgulamak için kullanılmaktadır. Genişletilmiş Bağışıklama Program (GBP) kapsamında, bilim insanlarından oluşan Bağışıklama Danışma Kurulu’nun (BDK) bilimsel desteği ve önerileri doğrultusunda yürütülmektedir. Aşı uygulamaları, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde,hastanelerde yapılmaktadır. GBP kapsamında uygulanmakta olan tüm aşılar, Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanmaktadır" dedi.

YORUM EKLE