banner131
Sektör Resmi İlanlar
Yayınlama Tarihi 10 Eylül 2019
İl/İlçe Yalova
Fiyat

TERMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

SATIŞA ÇIKACAK ARAÇLARIN ÖZELLİKLERİ

SIRA NO: 1

MODEL YILI: 2007

MARKASI: VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI COMFORTLINE

SİLİNDİR HACMİ: 1968

MOTOR GÜCÜ: 102

KM Sİ: 460.000

RENK: KAHVERENGİ (SÜTLÜ KAHVE)

MUHAMMEN BEDELİ :40.000,00.-TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ : 1.200,00.-TL

YAKIT CİNSİ : DİZEL

DURUMU : TAMİR İLE KULLANILABİLİR

SIRA NO: 2

MODEL YILI : 2010

MARKASI : NEW HOLLAND

SİLİNDİR HACMİ :2700

MOTOR GÜCÜ :37,0

SAAT GÖSTERGESİ :7145

RENK :MAVİ

MUHAMMEN BEDELİ :30.000,00.-TL

KABİNLİ/KABİNSİZ : KABİNSİZ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ : 900,00.-TL

YAKIT CİNSİ : DİZEL

DURUMU : KULLANILABİLİR

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen, Belediyemize ait 2 adet aracın satış ihaleleri; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince “Açık İhale Usulü” ile, 19.09.2019 tarihinde saat 14.00’te Belediye Encümen salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

1- İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Termal Belediye Başkanlığı Yazı İşlerinden bedelsiz olarak görülebilir.

2- İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini,kanuni ikametgah belgesini, teminat makbuzunu veya süresiz banka teminat mektubunu (2886 S.K. 27.md.si gereği süresiz ve limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir.),tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri;Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeler zorunludur.

3- İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla,İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli-taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

4- İhale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir.

5- Araçlar ile ilgili KDV ve her türlü vergi,resim ve harç v.b alıcısına aittir.

6-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR

Basın No: 412