banner131
Sektör Resmi İlanlar
Yayınlama Tarihi 17 Eylül 2019
İl/İlçe Yalova
Fiyat

T.C. YALOVA İCRA DAİRESİ

2016/938 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :Yalova ili, Altınova ilçesi, Çavuşçiftliği köyü, Harmanlıkmevki 303 ada 1 parselde kayıtlı 3.292,60 m2 yüzölçümlü ana taşınmazın niteliği arsa olan taşınmazın 243/329260 hissesi borçlu adına kayıtlıdır.

MEVCUT DURUMU: satışa konu taşınmaz altınova belediyesinin sağlamış olduğu tüm alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. taşınmazın yakın çevresinde tersaneler çavuşçiftlikköyü kuba cami, gebze bursa izmir otoyolu bulunmaktadır. arsa vasıflı değerleme konusu taşınmazın üzerinde yapı bulunmamaktadır. taşınmazın üzerinde mahallinde kivi ağaçları bulunmaktadır. değerlemeye konu taşınmaz ulaşımözel araçlarla oldukça kolay sağlanmaktadır. taşınmazın kadastralyolu bulunmaktadır. Değerleme konusuarsa vasıflı taşınmaz topoğrafik olarak düzgün dikdörtgen şekline benzemektedir ve düz yapıdadır.

İMAR DURUMU :1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut dışı kentsel çalışma alanındadır.

Kıymeti : 1.822,50 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler :

Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 11/11/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 09/12/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : UĞUR MUMCU TİYATRO SALONU - RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ HUZUR SOKAK NO :2 KAT :1 MERKEZ / YALOVA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yalova ili Altınova ilçesi Çavuşçiftliği köyü Gümelik mevki, 281 ada 4 parsel sayılı 369,77 m2 yüzölçümlü ana taşınmazın niteliği arsa olan taşınmazın 18397/36977 hissesi borçlu adına kayıtlıdır.

MEVCUT DURUMU : Satışa konu taşınmaz Altınova belediyesinin sağlamış olduğu tüm alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde tersaneler Çavuşçiftlikköyü kuba cami gebze- bursa- izmir otoyolu fatihsultan mehmet ilkokulu bulunmaktadır. arsa vasıflı taşınmaz üzerinde yapı bulunmamaktadr. satışa konu taşınmaz ulaşım özel araçlarla oldukça kolay sağlanmaktadır. Taşınmazın kadastral yolu bulunmamaktadır. satışa konu taşınmaz topoğrafik olarak düzgün dikdörtgen şekline benzemektedir ve düz yapıdadır.

Kıymeti : 147.176,00 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 11/11/2019 günü 14:10 - 14:15 arası

2. Satış Günü : 09/12/2019 günü 14:10 - 14:15 arası

Satış Yeri : UĞUR MUMCU TİYATRO SALONU - RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ HUZUR SOKAK NO :2 KAT :1 MERKEZ / YALOVA

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Yalova ili, Altınova ilçesi Çavuşçiftliği köyü Gümelik mevki 281 ada 3 parsel 528,13 m2 yüzölçümlü ana taşınmazın niteliği arsa olan taşınmazın 18032/52813 hissesi borçlu adına kayıtlıdır.

MEVCUT DURUMU : Satışa konu taşınmaz Altınova belediyesinin sağlamış olduğu tüm alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. taşınmazın yakın çevresinde tersaneler çavuşçiftlikköyü , kuba cami, Gebze Bursa İzmir otoyolu, Fatih sultan mehmet ilkokulu bulunmaktadır. arsa vasıflı taşınmazın üzerinde yapı bulunmamaktadır. değerlemeye konu taşınmaza ulaşım özel araçlarla oldukça kolay sağlanmaktadır. taşınmazın kadastral yolu bulunmamaktadır. taşınmazın sınırları belirlenmemiştir. satışa konu arsa vasıflı taşınmaz topoğrafik olarak düzgün diktdörtgen şekline benzemektedir ve düz yapıdadır.

İMAR DURUMU : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 3 kat konut alanındadır.

Kıymeti : 144.256,00 TL KDV Oranı : %18 K

aydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 11/11/2019 günü 14:20 - 14:25 arası

2. Satış Günü : 09/12/2019 günü 14:20 - 14:25 arası

Satış Yeri : UĞUR MUMCU TİYATRO SALONU - RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ HUZUR SOKAK NO :2 KAT :1 MERKEZ / YALOVA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve tebligat yapılamayan ilgililere İİK.127 uyarınca gazete ilanı tebliğ yerine sayılacaktır. 6- Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı 6352 Sayılı Kanun İle Değiştirilen İcra ve İflâs Kanununun Uygulanması konulu yazısı doğrultusunda, İİK 9. Maddesinin " İcra İflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödemenin Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda İcra İflas dairesi adına açılan hesaba yapılır. " amir hükmü gereğince "İhale Teminat Bedeli" dahil her türlü ödemenin; icra ve iflâs dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile ya da anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra ve iflâs dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılması; bu itibarla %20 nakit teminatın TR84 0001 5001 5800 7274 0403 61 IBAN nolu müdürlüğümüzün T.C.Vakıfbank Yalova Şubesi "Emanet Kasa Hesabı"na ihale saatinden önce yatırılması gerekmektedir." Katılımcıların ihale sırasında , ihaleye girilecek dosya numarası yazılı banka dekontunu ibraz etmeleri zorunlu olup,nakit teminat kabul edilmeyecektir" 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/938 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05/09/2019

Basın No: 423