banner123
Sektör Resmi İlanlar
Yayınlama Tarihi 18 Nisan 2018
İl/İlçe Yalova
Fiyat

Yalova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden İlan

Esas No: 2017/417

Esas - Karar No: 2018/79

Davacı Lütfü Arap Seven aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Diğer kayıtların düzeltilmesi istemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Hüküm: 1-Davacının davasının Kabulü ile Erzurum İli Tekman İlçesi, Düzyurt Köyü Cilt No: 18, Hane 54, BSN 123’de kayıtlı 35224416412 TC No’lu Muhittin ve Fatma’dan olma 10/07/1988 D’lu Lütfü Arap Seven’in adının, “Lütfü” olarak Tashihen Tesciline karar gereğince ilgililere ilanen duyurulur. 16/04/2018

Basın No: 200