Sektör Resmi İlanlar
Yayınlama Tarihi 30 Ocak 2019
İl/İlçe Yalova
Fiyat

T.C. Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden İlan

ESAS NO: 2018/256 Esas

KARAR NO: 2018/510

Davalı    : 1-  Yalova Nüfus Müdürlüğü

Davacı   : 2- Mehmet Tahir Şeker

Mahkememizden verilen 20/12/2018 tarih ve 2018/256 Esas Esas, 2018/510 karar sayılı kararı ile (Kabul) Tam kabul

Davanın kabulü ile Siirt ili Baykan ilçesi Kasımlı Köyü Cilt No: 20 Hane No: 21’de kayıtlı 26717443510 TC kimlik numaralı Mehmet Tahir Şeker’in kayden olan isminin VEDAT olarak nüfusta tashihen tesciline, mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: 36