Sektör Resmi İlanlar
Yayınlama Tarihi 30 Ocak 2019
İl/İlçe Yalova
Fiyat

T.C. Yalova 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğinden İlan

1-YALOVA İMES MAKİNE İHTİSAS OSB TÜZEL KİŞİLİĞİ adına YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ tarafından Yalova Laledere Çiftlikköy kesimi Yalova İmes Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yapımı kapsamında söz konusu taşınmazlar hakkında kamulaştırma kararı alındığı, 2942 sayılı yasanın 4650/5 maddesi ile değişik 11. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8.maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma için taşınmaz maliki davalıların davet edildiği, ancak maliklerle uzlaşma sağlanamadığı, bu nedenle dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan yerin davacı idare adına tescili için hakimliğimizde dava açılmıştır. Kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

2-Dava konusu taşınmazlar;

İL :YALOVA

İLÇE :ÇİFTLİKKÖY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sıra No   Dosya No          Mevkii      Ada    Parsel   Kam. Alan           Vasfı      Taşınmaz Malikleri

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1             2018/590             Laledere   168     3        Tamamı           Tarla              Gülüzar Sertkaya

Şerike Tanır, Fikriye Çelik, Hayri Gümüş, Ömer Gümüş, Gülşen Güner, İbrahim Alçok, Meal Alçok, Hatice Sertkaya, Zeki Sertkaya, Hasibe Tuğtekin, Nazmi Sertkaya, Alican Sertkaya, Hatice Aydoğsa, Yeliz Karagüzel, Nilay Akbaş, Turan Atila, Hurkar Oto ve Makine Üretim San Tic. Ltd. Şti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2             2018/589             Laledere   155     31        Tamamı           Tarla            Fatma Bozacı

Kadriye Akgün, Leyla Devlen, Ayşe Cesur, Nefise Şen, Mustafa Kuru, Mehmet Kuru

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

4-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın mal mülkiyeti davacı idare adına tescil edilecektir.

5-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yalova Vakıflar Bankası Şubesine veya Yalova Ziraat Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde ve bu karar kesinleştiğinde maliklere ödenecektir.

6-Duruşmanın 2018/590 Esas sayılı dosyası 11/02/2019 günü saat 09.45’te, 2018/589 Esas sayılı dosyası 11/02/2019 günü saat 10.30’da Yalova 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

7-Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

8-Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 sayılı kanunun 10.maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur.

Basın No: 39