Belediye'nin borçlarında yüzde 1,33 artış

Yalova Belediye Meclisi'nde 2011 Mali Yılı Denetim Komisyonu raporu açıklandı. 2011 Mali yılı gider bütçesi 78 milyon 140 bin TL; gelir bütçesi ise 83 milyon 200 bin TL olarak raporda belirtildi. 5 milyon 60 bin TL'lik ise açık var.

Belediye'nin borçlarında yüzde 1,33 artış

Komisyon, 2011'de borçların yüzde 1,33 artış göstererek 54 milyon 707 bin 644 TL olduğunu, toplam alacak miktarının ise alacak miktarı ise 22 milyon 131 bin 343 TL'ye vardığını açıkladı. Borç tartışmalarının yaşandığı oturumda Orhan Veli Döğüşçü ile Hikmet Yavuz da sıkça atıştı. Denetim Komisyonu raporunda, belediyenin muhasebe kayıtlarının, bakanlıkça çıkartılan belediye bütçe ve muhasebe usulü yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre tutulduğu tespit edildi. Raporda, Hizmet Aş ve Yabeltaş'ın sürekli zarar eden durumu da ortaya konularak personel yapılandırmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

GELİR - GİDER BÜTÇELERİ ORTAYA KONULDU

Belediyenin ana gelir kalemlerinden vergi gelirlerinden alınan paylar tahsilatı oranı yüzde 36,17 olurken, vergi gelirleri bütçenin yüzde 14,82'sini, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri yüzde 23,75'ini, alınan bağış ve yardımlar yüzde 1,63'ünü, diğer gelirler yüzde 46,47'sini, sermaye gelirleri yüzde 13,34'ünü oluşturdu. 2011 yılı toplam gelir bütçesi ise yüzde 72,10 oranında gerçekleşti. Toplam gelirlerin tutarı ise 59 milyon 991 bin 279 TL olarak komisyon raporuna geçti. Gider bütçesinde ise yüzde 93,08 oranında gerçekleşme olduğu tespit edildi. Personel giderlerinin kesinleşen bütçeye oranı yaklaşık yüzde 21,20 oldu. SGK Devlet Primi Ödemeleri yüzde 3,97 olarak, mal ve hizmet alımları yüzde 43,20 olarak, faiz giderleri yüzde 11,71 olarak, cari transferler yüzde 4,46 olarak, sermaye giderleri yüzde 14,09 olarak, sermaye transferleri yüzde 1,37 olarak tespit edildi. 2011 Mali yılı gider bütçesi 78 milyon 140 bin TL; gelir bütçesi ise 83 milyon 200 bin TL olarak kesinleşti. 5 milyon 60 bin TL'lik ise açık var.

BORÇ KISMI YİNE SIKINTILI GEÇTİ

Borç dökümünde ise, Kısa ve uzun vadeli kredi borçları 24 milyon 670 bin 405 TL, yapılandırılan krediler 14 milyon 624 bin 988 TL, vergi ve soysal güvenlik kurumu 13 milyon 135 bin 869 TL, verilen çekler hesabı 176 bin 94 TL, kısa vadeli firma borçları 13 milyon 596 bin 664 TL, emanetler hesabı 803 bin 803 TL, alınan depozito ve teminatlar 2 milyon 324 bin 779 TL olmak üzere toplam 54 milyon 707 bin 644 TL olarak ortaya konuldu.

Komisyon, 2010 yılında 53 milyon 991 bin 185 TL olan mali yılı raporu borç tutarının, 2011'de yaklaşık yüzde 1,33 oranında yani 716 bin 458 TL artarak,  54 milyon 707 bin 644 TL şeklinde tespit edildiğine yer verdi.  Toplam alacak miktarı ise 22 milyon 131 bin 343 TL olarak açıklandı. Denetim Komisyonu raporunu meclis sunan Komisyon Başkanı Adem Gülsün, "Biz borçtaki artışın tespitini yaptırdık. Değerlendirmek Başkan ve Meclis'e ait" dedi.


"PERSONEL GİDERLERİ YASAL SINIRI AŞTI" TARTIŞMASI

Personel giderleri oranının yasada belirtilen sınırı aşması ise meclis üyeleri arasında tartışma yarattı. Gülsün, "Bir önceki yılın gerçekleşen bütçesinin yüzde 10'undan fazla borçlanılmayacağına dair" itirazlar üzerine, kendi dönemlerinden örnek vererek "yüzde 10" hükmünün belediyenin kümülatif borçları için değil, sadece banka borçlarını içerdiğini kaydetti. Gülsün, "Burada ise sadece banka borçları alınmış, 24 milyon 670 bin TL'dir" dedi.

AKP'li Orhan Veli Döğüşçü ise, bir diğer meclis üyesi Hikmet Yavuz'la tartışma yaşadı. Döğüşçü, konuşmasına müdahale edilmesi üzerine, "Halk adına görev yapıyorum, anlamadığım yeri soruyorum. Benim meclis üyesi olarak neyi sorup neyi soramayacağımı kimse söyleyecek değil. Kimse benim niyetimi okumaya kalkmasın" dedi. Yavuz ise önceki dönem borçları konusunun yeniden açılmasına gerek olmadığını dile getirdi. Ortamın gerginleşmesiyle birlikte Başkan Vekili Adem Gülsün, oturumu kapattığını açıkladı.

YORUM EKLE