banner123

Kent Konseyi seçimine iptal

Aydın, “Birileri seçim nasıl yapılır öğrenmeli”

Kent Konseyi seçimine iptal

Yalova Kent Konseyi’nin 7 Ekim 2011’de yapılan başkanlık seçimi sonrası mahkemeye giden ADD Eski Başkanı Hüseyin Aydın’ın, Yalova Belediyesi’ne açtığı mahkemede yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Ömer Fitoz’un başkanlığı, verilen bu kararla düştü. Mahkeme, 2.turda Konsey üyelerinin salt çoğunluğu olan 93 oy yerine 71 oy almasına rağmen 3.tura gidilmeden başkan seçilen Fitoz’un başkanlığını geçersiz kılan kararı verdi. Başkan Fitoz, seçimin yenileneceğini söyledi. Davayı açan Hüseyin Aydın ise, “Birileri seçim nasıl yapılır öğrenmeli” yorumunu yaptı.

BAŞKAN SEÇİLEBİLMEK İÇİN 71 DEĞİL, 93 OY GEREKİYORMUŞ

Ekim 2011’de yapılan seçimin konsey yönetmeliğine aykırı bir şekilde gerçekleştiği için itiraz eden isimlerden birisi olan Hüseyin Aydın, seçimde başkanlığa aday olmuştu. Ömer Fitoz’un 2.turda 71 oy alarak kazandığı seçimde, 4 aday başkanlık için çekişmişti. 184 üyeli konseyin kongresinde, ilk turda 140 üye oy kullanmış, Ömer Fitoz 61, Lale Dondurmacıoğlu 29, Hüseyin Aydın 25, Serhat Teber ise 22 oy almış, ilk turda adayların gerekli oyu alamaması üzerine 2.tura geçilmişti. 134 üyenin oy kullandığı 2.turda, üyelerin salt çoğunluğu aranıyordu. Katılan üyelerin salt çoğunluğu olan 67 oyu geçen tek isim, 71 oy alan Ömer Fitoz olmuştu.

“AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI”

Ancak seçimin Kent Konseyi Yönetmeliği’ne aykırı yapıldığı gerekçesiyle Bursa 2.İdare Mahkemesi’nde Yalova Belediyesi aleyhine Hüseyin Aydın tarafından açılan davada, mahkeme heyeti, seçimin yönetmeliğe aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme kararında, “Kent Konseyi Yönetmeliği 11/A maddesi uyarınca, Kent Konseyi Başkanı seçilebilmesi için 184 üyeli genel kurulun 1.turda üye tamsayısının üçte ikisi olan 123 üyenin ve ikinci turda üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 93 üyenin aranması, ikinci turda en çok oy alan iki aday için 3.tur oylama yapılması ve 3.oylamada en fazla oyu alan adayın başkan seçilmesi gerekirken, 2.turda üye tamsayısının salt çoğunluğunun yani 93 üyenin oyunu alamayan Ömer Fitoz’un Kent Konseyi Başkanı seçilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğuracağı sonucuna varılan dava konusu işlemin, 2577 sayılı kanunun 27.maddesi gereğince yürütmesinin durdurulmasına karar verildi”

AYDEMİR, SEÇİMİN İPTALİNİ İSTEYEN DİLEKÇE VERMİŞTİ

Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde yapılan Kent Konseyi seçimlerinde zaman zaman gerginlikler yaşanmış, MHP İl Başkanı Hasan Topçular, Avukat Ayşe Aydemir, Hüseyin Aydın gibi isimler, seçim sistemini eleştirmişti. Topçular ikinci tur oylamaya katılmayarak genel kurulu terk etmiş, Avukat Ayşe Aydemir’in ise “hukukun ruhunun zedelendiğini” söyleyerek, yapılan seçimin iptalini isteyen dilekçesi, seçim şeklinin üyelerce seçimin hemen öncesi oylanarak kabul edildiğini söyleyen Divan Başkan Hasan Soygüzel tarafından işleme konulmamıştı.

 

YORUM EKLE