“YA İŞİ BİLMİYORSUN YA DA İŞİNE GELMİYOR”

Cumhuriyet Halk Partisi Trafik Komisyonu Üyeleri Osman Başgül ve Başar Şahin, AKP’li Fahrettin Yıldız’ın açıklamalarına İl Trafik Komisyonunda alınan kararlar neticesinde uygulamaya konan çalışmalarla cevap verdiler.

 “YA İŞİ BİLMİYORSUN YA DA İŞİNE GELMİYOR”

Cumhuriyet Halk Partisi Trafik Komisyonu Üyeleri Osman Başgül ve Başar Şahin, AKP’li Fahrettin Yıldız’ın açıklamalarına İl Trafik Komisyonunda alınan kararlar neticesinde uygulamaya konan çalışmalarla cevap verdiler.


Yıldız’ın açıklamalarına ilk tepki Başar Şahin’den geldi. “8 yıldır Komisyon Başkanlığında bulunan bir insanın bu kadar bilgisizce ve basiretsizce açıklamalar yapması üzerine cevap verme gereği duyulmuştur” diyen Trafik Komisyon Üyesi Şahin; “Trafik Dolaşım Planının meclis gündemine gelmesi gibi bir durum söz konusu olamaz, çünkü konu Belediye Meclisinin görev alanına girmemektedir. Kentin trafik düzeni, il trafik komisyonu görev ve yetkisindedir. Trafik Dolaşım Planının il trafik komisyonu 20 ocak 2017 tarih ve 01 nolu kararı ile yasal mevzuatı oluşturulmuştur. Bir Meclis Üyesinin hem de 8 yıldır Trafik Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı yapan birisinin bu karardan haberdar değilim demesinin iki sebebi var. Birincisi işini bilmiyor, ikincisi işine gelmiyor” dedi.


“Teknik Verilere Göre Düzenleme Yapılıyor”


Kent merkezinde trafik sorunun çözümü için bilimsel çalışmalar yapıldığını belirten Trafik Komisyonun CHP’li olan bir diğer üyesi Osman Başgül ise şunları dile getirdi; “Öncelikle kent merkezinde 14 kritik kavşakta zirve saatlerde sayımlar yapılmış ve bu sayımlardan alınan sonuçlara göre trafik simülasyonları yapılmıştır. Bu simülasyonlarda mevcut durum simüle edilmiş, kent merkezinde yaşanan sorunlar gerçeğe yakın olarak görüldükten sonra aynı trafik %20 artırılarak yeni dolaşım projesinin tüm kent merkezinde simülasyonu yapılmıştır. Burada yapılan değerlendirme ile kentin kritik noktaları belirlenmiş, dolaşım planının aksayan noktaları yapılan değerlendirmeler neticesinde düzeltilmiş ve dolaşım planı uygulamaya esas olacak şekilde revize edilmiştir.”


“Uygulama 2016 Haziran Ayında Devreye Alındı”


“Valilik ve Eminiyet Müdürlüğü başta olmak üzere kentimizde sivil toplum kuruluşlarıyla görüşülerek Trafik Dolaşım Planı anlatılmış ve tüm kuruluşların da görüşleri alınarak uygulamaya konulmuştur” diyen Komisyon Üyesi Başgül; “STK’ların yanı sıra uygulamaya konan plan medyadan ve sosyal medyadan da vatandaşlarımızla paylaşılmıştır. Haziran 2016’da uygulamaya konan planlar için Yalova Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerimiz Komisyon Başkanına da bilgi vermiş kendisinin de trafiğin rahatladığı konusunda telkinlerini almıştır.


Temmuz ayında Ülkemizde yaşanan olaylar neticesinde projenin diğer etapları Valiliğin güvenlik ile ilgili kararları nedeniyle bekletilmiştir. Bahsi geçen 4 aylık süreç bu döneme denk gelmiştir. Bu süreçte sadece Yalova’mız da değil tüm Ülkede belirli konular daha kontrollü yürütülmeye çalışılmış ve OHAL nedeniyle Ocak ayına kadar dolaşım planı ile ilgili herhangi bir ilerleme kaydedilememiştir. 20 ocak 2017 tarihinde 01 nolu il trafik komisyonu kararı ile yapılan çalışmalar ve dolaşım planı karar altına alınmıştır. Böylece dolaşım planının yasal olarak uygulanmasına devam edilmeye tekrar başlanılmıştır.


İstanbul Caddesi yatay işaretleme çalışmaları yapılmış olup, İstanbul Caddesi’nin Cumhuriyet Caddesi ile Sefabey Caddesi arasında kalan kısmında sol tarafta parkın engellenmesi için yol ortası il trafik komisyonu kararında olduğu gibi bölünme çalışmaları da tamamlanmıştır. Projenin kalan etapları il trafik komisyonu kararına göre devam edecektir” diye konuştu.

Trafik Komisyon Üyesi Osman Başgül’ün teknik bilgilendirmesi sonrasında Yıldız’ın açıklamalarına cevap veren Başar Şahin, “Gayet açık olan bir şey var ki oda konunun Belediye Meclisinde görüşülmesine ve karar alınmasına gerek yoktur. Belediye Başkanımız Sayın Vefa Salman, şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olduğu için, bu kenti birlikte yöneteceğiz dediği için her konuda olduğu gibi konuda da meclisle bilgi paylaşımında bulunacağını iletmiştir” dedi.


“Açıklamaların Maksatlı Olduğu Aşikar”


“Yapılan düzenlemeler trafiğe çözüm olamadı açıklaması talihsiz bir açıklamadır” diyen Trafik Komisyon Üyesi Şahin; “Tamamen bilimsel verilere dayanarak etap etap devreye alınan yeni ‘Trafik Dolaşım Planları’ uygulamaya geçirildiği her noktada trafik sadece teknik verilere göre değil, aynı zamanda halkımızın da hissedeceği şekilde rahatlamıştır. Düzenleme öncesi 20-25 dakikada kat edilen mesafeler uygulama sonrası 5-7 dakikaya düşmüştür. Bu düzenleme öncesi ve sonrası yapılan kamera çekimlerinde de açıkça görülmektedir. Önemli olan ön yargısız şekilde bakabilmektir. Ne yazık ki siyasi planları için Yıldız’da en kolay yolu seçip modaya uyarak Belediye Başkanımız üzerinden prim yapmayı seçmiştir” dedi.


“Bisiklet Yolları İmar Planlarına Uyumlu Hale Getirildi”


“Dünya’nın hiçbir kentinde bu tarz bir bisiklet yolu uygulaması yoktur” diyen Başar Şahin sözlerini şöyle sürdürdü; “Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Bisiklet yolları ile ilgili çalışmalar tamamlanmış imar planları ile uyumlu hale getirilmiştir. Bu bisiklet yolları paydaşlarla görüşülmeye başlanılmış sadece rekreasyon amaçlı olan bisiklet yolları planlaması yapılmamış kentin tümü üzerinde hem araç trafiği hem yaya trafiği hem de bisiklet trafiği aynı anda planlanmıştır. Belediyemiz, araç ve yaya trafiğine olduğu kadar bisiklet trafiğine de önem vermektedir. Bu doğrultuda çalışmalar yürütülmektedir. Tüm kent için yapılan bisiklet yolları için iyileştirmeler yapılarak peyderpey uygulamalara başlanılacaktır.”


“Sapla Samanı Ayırt Et”


Şehit Ömer Faydalı Caddesi yol mülkiyeti ve işletme yetkisinin tamamen Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’ne ait olduğunu belirten Şahin; “Bu cadde üzerinde herhangi bir düzenleme yapma yetkisi Belediyemizde bulunmamaktadır. Bunu Komisyon Başkanının çok iyi bilmesi lazım. Bu konuda Şehit Ömer Faydalı Caddesinin belediyemize devri hususunda defalarca Bölge Müdürlüğü ile görüşülmüş fakat bu konuda yeni çevreyolunun bitirilmesi sonrasını işaret etmişlerdir. Dolayısı ile cadde üzerinde Karayolları Bölge Müdürlüğü, belediyemizin bir proje hazırlamasına ve bunu uygulamasına izin vermemektedir. Durum böyle olmasına rağmen belediyemiz güzergah üzerinde ‘Yeşil Dalga’ uygulamasını devreye almıştır. Bu güzergah üzerindeki hız sınırı zirve saatlerde 40 km/h, diğer saatlerde 50 km saattir. Bu güzergahın sorunu özellikle cadde üzerinde bulunan hastanedir. Bu hastane önü cadde trafiğini ciddi olarak sıkıntıya düşürmektedir. Konu sadece belediyemizin görev alanına girmemektedir. Yıldız’ın yapmış olduğu açıklama sadece hedef saptırmaktır” dedi.


“Araç Sayısı Arttı Ama Sorun Artmadı”


“2014 yılındaki araç sayısı ile şuan ki araç sayısı arasında çok büyük fark olmasına rağmen şehir içi trafiğini aynı oranda etkilenmemiştir” diyen Trafik Komisyon Üyesi Başar Şahin; “Kentimizdeki araç sayısı artmış olsa da yapılan uygulamalar ve alınan önlemlerle trafik sıkışıklıkları artmamıştır. Ne yazık ki yapılan açıklama bu konuda bilgi sahibi olduğunu düşündüğümüz Komisyon Başkanına bakış açımızı değiştirmiştir. Çünkü kendisi ya işi bilmiyor ya da işine gelmiyor” dedi. 

YORUM EKLE