Tekno Kadın Programı Yalova’da başlıyor

Türkiye’de kadınların bilgisayar ve interneti daha etkin kullanmaları, teknoloji sayesinde kendilerini geliştirmeleri ve girişimcilik ruhu kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla Intel, Fütüristler Derneği ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ortaklığında Tekno Kadın Programını ulusalda başlatıldı

Tekno Kadın Programı Yalova’da başlıyor

Yalova’da ise Bitki Bilimleri Derneği, Yalova Ticaret ve sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu ile Yalova Üniversitesi ortaklığında sürdürülmektedir.

 

Programın Yalova ayağında Mayıs ayı içerisinde toplam 40 Kadına bu eğitimlerin ulaştırılması planlanmaktadır. Eğitimler Tekno Kadın Eğitmenleri Lütfü Lüleci ve Fatih Mehmet Ekler tarafından verilecek olup eğitim sırasında katılımcılar birçok başarı hikâyesiyle yani başarılı kadın girişimci ile bir araya gelecektir.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan Türkiye'de Kadının Durumu Aralık 2010 raporu, Türkiye’de kadının konumu hakkında çarpıcı bilgileri ortaya koyuyor. Rapora göre ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranları düşük ve yıllara göre azalma gösteriyor. Kadınların 1990'da yüzde 34.1 olan işgücüne katılma oranı, 2004 yılında yüzde 25.4, 2009 yılı için yüzde 26 olarak gerçekleşti. Her 100 kadından sadece 12.8'si kendi işinin sahibi olarak çalışıyor. Kadınların yüzde 51.1'i herhangi bir ücret ya da yevmiye karşılığında, yüzde 34.8'i ücretsiz aile işçisi (ev hanımı) olarak çalışıyor. Raporda kadın emeğine vasıf kazandırabilmek için örgün eğitim yanında bilgi ve beceri geliştirmeye yönelik yaygın eğitime ihtiyaç bulunduğu da vurgulanıyor.

Teknolojinin hızla değiştirdiği günümüz modern dünyasında hayatın ritmine ayak uydurabilmek için kadınların bilgisayarla tanışmaları ve iletişim teknolojilerinden etkin şekilde yararlanmaları gerekiyor. Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsunlar, ev kadını, iş kadını, öğrenci, emekli, kadınların modern çağa ayak uydurmak için bilişim teknolojilerini çok daha etkin biçimde kullanmaları gerekiyor.

Kendini geliştiren, içindeki potansiyeli ve enerjiyi açığa çıkaran kadınların öncelikle kendilerine, çocuklarına ve ailelerine, ardından da topluma daha faydalı olacağına inanıyoruz. Kadınların teknoloji ve girişimcilik konusunda kapasitelerinin geliştirilerek iş hayatına aktif katılımının sağlanması ülkemiz ekonomisini olumlu etkileyecek ve uluslararası rekabet gücünü artıracaktır.

Tekno Kadın Programı kendini geliştirmek isteyen her yaş ve her meslekten kadının teknolojiyle yakınlaşmasını, teknolojiyi günlük hayatında daha iyi kullanır, teknolojiden daha fazla yararlanır hale gelmesini ve ekonomiye etkin katılımlarını sağlamayı hedeflemektedir. Bilgisayar ve internetten daha etkin bir biçimde yararlanarak kadınlar zamanlarını daha etkin kullanabilecek, farklı projeler üretebilecek, kendileri ve toplum için çok daha faydalı bireyler haline gelecektir.

Tekno Kadın Eğitim serisinde öncelikle kadınlara temel bilgisayar ve internet kullanım becerileri, sonra temel uygulama yazılımlarını etkili kullanma becerileri ve son olarak girişimcilik temel becerilerinin yanı sıra ileri düzeyde internette iletişim ve paylaşım araçlarını kullanma becerileri kazandırmak hedeflenmiştir. Bu eğitim serisinin altında yatan ana düşünce katılımcılarda bir farkındalık oluşturma ve bazı temel teknoloji becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Ayrıca, eğitimler boyunca katılımcıların teknoloji becerileri ve girişimcilik konularında kendilerini daha fazla geliştirebilmelerine imkân sağlayacak kaynaklar da sunulmaktadır.

Her aşamada katılımcılar günlük yaşamdan alınmış çeşitli etkinlikler yaparak bu becerileri kazanmaktadır. Etkinliklerde olabildiğince planla - gerçekleştir - gözden geçir - paylaş süreci takip edilmekte ve her oturum bir beceri ile sınırlı etkinlikleri kapsamaktadır. Başka bir deyişle her oturum kendi içinde bir bütün olan (bir öğrenme nesnesi) bir modülü ifade eder. Böylece bir becerinin güncellenmesi, eklenmesi, çıkarılması daha kolay olup, gerektiğinde farklı aşamalardan ya da aynı aşama içinden alınan farklı modüller farklı bir sırada da sunulabilmektedir. Bu farklı gereksinimleri ve özellikleri olan katılımcılara farklı yetiştirme süreçleri sunulmasına olanak verecektir.

Eğitim 1; Güvenli İnterneti Kullanımı, Kadınlarının, temel bilgisayar ve internet kullanım becerileri kazanmasına ve güvenli kullanım ilkeleri konusunda bilgi sahibi olmasına yardımcı olmak.

Eğitim 2; Bilgisayarda Temel Uygulamalar Geliştirme, Temel bilgisayar ve internet becerisine sahip (birinci aşamayı geçmiş) Kadınların farklı görevleri yerine getirmede temel uygulama yazılımlarını etkili biçimde kullanabilmelerine yardımcı olacak beceriler kazanmalarını sağlamak.

Eğitim 3; Teknoloji ile Girişimcilik, Uygulama yazılımları ile interneti rahat kullanabilen (birinci ve ikinci aşamayı geçmiş ) Kadınlarının işlerinde teknolojiden daha etkili biçimde yararlanmalarına, hobilerini farklılaştırmalarına ya da geliştirmelerine ve teknolojiyi kullanarak giriş imcilik becerilerini geliştirmek.

Eğitime başvurmak isteyen kadınların 11 Mayıs 2012 tarihine kadar aşağıdaki adreste bulunan başvuru merkezlerinde form doldurmaları gerekmektedir.

Başvuru Merkezi 1 – Bitki Bilimleri Derneği (Süleymanbey Mah. Arabacılar Sok. Otopark karşısı No:33 D:1 Yalova) – 0538 867 42 01

Başvuru Merkezi 2 – YTSO Kadın Girişimciler Kurulu Servisi – 0226 814 12 24 dahili 110 (Hande Güngörür)

YORUM EKLE

banner137

banner138